avatar

Кой е автор на оригинала?

Тук има превод от едно стихотворение на български автор. Кажете: кой е авторът на стихотворението?