avatar

Зима

Позабравихме руския език, а гледката през прозореца сама ни подсеща!
Празничната белота ми напомня за една хубава детска песничка за зимата.

У леса на опушке
жила Зима в избушке.
Она снежки солила
в березовой кадушке,
Она сучила пряжу,
она ткала холсты
Ковала ледяные
да над реками мосты.

Припев:
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая.
Как шагнешь за порог - всюду иней,
А из окон парок синий-синий.

Ходила на охоту,
ковала серебро,
Сажала тонкий месяц
в хрустальное ведро.
Деревьям шубы шила,
торила санный путь,
А после в лес спешила,
чтоб в избушке отдохнуть.

Припев:
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая.
Как шагнешь за порог - всюду иней,
А из окон парок синий-синий.

Май доста непознати думи има? Ето кратко пояснение:
Опушка - интересно, че на български няма такава дума. Това е началото или края на гората, където дърветата са по-нарядко.
Избушка - от изба, ударение на А - къщичка, а не изба като на български ;)
Снежки - снежни топки. Много интересно и приказно е как баба Зима слага трушия от снежни топки.... защото точно това прави тя в това стихотворение.
Кадушка - от думата кадка, или кадь - каца, в случая от брезови дъски.
Сучила пряжу - това май е ясно, прела и пресуквала прежда.
Ткала холсты - холст е платно.
Ковала ледяные да над реками мосты - това е ясно, ковала ледени мостове над реките, думата "да" е за благозвучие.
Охота - лов
Хрустальное - кристално.
Торила санный путь - проправяла път в снега, правела партина . Дали е правела партина, за да минават по-лесно шейните след това? Сани, санки - шейни, а също и шейна, понеже на руски думата няма единствено число.
Скрипучая дверь- скърцаща врата
Шершавый, шершавая - грапав, грапава
Колючий, колючая - бодлив, бодлива
Иней - скреж
Парок - умалително от "пара", става дума за синкавата пара, която се вдига на студа.Песня: Потолок ледяной
Автор текста: Сергей Островой
Автор музыки: Эдуард Ханок