avatar

Десет полезни правила при водене на дискусия

В училище се учим как да водим дискусия по един културен, цивилизован начин. Искам да подчертая, че тя има задължителни изисквания, каквито е необходимо да се спазват, иначе обсъжданията излизат от рамките на дискусията и рискуват да се превърнат в махленска кавга. Ще напиша няколко полезни правила в това отношение, проверени в работата.
  
1. Уважавай опонента си, изслушвай го и не го обиждай. Така не ставаш по-убедителен, а напротив - то е признак, че си изчерпал аргументите си в своя защита.

2. Добре обмисли темата, подготви се за нея, като прочетеш допълнителна литература и когато коментираш, се стреми да не се отклоняваш от поставения въпрос.

3. Разсъждавай логично и се старай да илюстрираш с примери тезата си, там където това е възможно, за да може доводите ти да бъдат убедителни.

4. Старай се да формулираш точни и ясни изречения с правилен словоред, които да изразяват завършена мисъл, за да бъдеш разбран правилно от останалите участници.

5. Особено важно е умението да се различава аргумент от факт, който нищо не доказва, за да не се изпада в празнодумстване.

6. Внимателно прецени дали си достатъчно компетентен по дискутирания въпрос и ако имаш известни съмнения, по-добре е да се въздържаш от коментари.

7. Задължително спазвай благоприличие и цензура при избора на изразните си средства.

8. Помни, че не е достатъчно само да изразиш несъгласие или съгласие с дадената теза, а и да обясниш причините, заради които заемаш тази позиция.

9. Избягвай да правиш категорични изявления от рода „това е така" или „това не е така", без да се обосновеш по някакъв начин.

10. През цялото време, докато тече дискусията, спазвай задължително добрия тон и помни, че както и да завърши тя, финалът й в никакъв случай не бива да бъде основание за бъдещи конфликти в междуличностен план.   


Ще се радвам, ако и вие обогатите с учебна цел списъка от златни правила при водене на дискусия, дебат или спор :)