avatar

Нормативни документи в системата на народната просвета

Всички нормативни документи в системата на образованието могат да се намерят в сайта на Регионален инспекторат в град Варна - най-добре поддържаният в това отношение български сайт :)

Ето линк към тях:

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ