avatar

Съществителните PLURALIA TANTUM - актуализиран списък

По повод на предишния ми постинг по тази тема и последвалите коментари си направих труда да проверя актуалното състояние на всяка дума от публикувания списък със съществителни PLURALIA TANTUM. Ще припомня, че това са съществителни, които се употребяват само в множествено число.
Списъкът с думи, който аз поместих, беше взет от Речник за правоговор, правопис, пунктуация (1998 г.).

http://www.books.bg/Covers/Big/9549621065.jpg     http://www.books.bg/Covers/Big/9548283611.jpg

Оказа се, че в Нов правописен речник на българския език от 2002 г. с някои от думите са настъпили промени и те вече не функционират като PLURALIA TANTUM. Тъй като не намерих готова статия по този въпрос, проверих поотделно всяка дума от списъка как е представена в най-новото издание на БАН и ето какво установих:

алфа-лъчи - съществува само в множествено число;

анали - съществува само в множествено число;

аплодисменти - съществува само в множествено число;

бабини - вероятно тази дума е загубила значението си на съществително, защото в речника е дадено само прилагателното „бабин";

белезници - съществува само в множествено число;

беневреци - съществува само в множествено число;

бермуди - съществува само в множествено число;

бета-лъчи - съществува само в множествено число;

врели-некипели - съществува само в множествено число;

въглища- съществува само в множествено число;

гащета - съществува само в множествено число;

гащи - съществува само в множествено число;

гениталии- съществува само в множествено число;

готи - съществува само в множествено число;

гробища е посочена две места: веднъж самостоятелно и веднъж като форма за множествено число на думата „гробище". Ето вижте:
грънци
(в ед. ч. -  грънец);

гъбички и гъбичка са дадени поотделно като различни думи, а не като форми на една и съща дума.
 
гърди
- това съществително го има в два варианта - като „гърда, гърди" и само като „гърди". Ето вижте:
 

даки
- съществува само в множествено число;

двери- съществува само в множествено число;

дебарцини - съществува само в множествено число;

дебри - съществува само в множествено число;

деветини (в ед. ч. - деветина),

деди - съществува само в множествено число;

делта-лъчи - съществува само в множествено число;

джибри - съществува само в множествено число;

джинси (в ед. ч. - джинс)

дисаги - съществува само в множествено число;

дневни - тази дума вече е дадена само като форма на прилагателното „дневен", от което можем да заключим, че вече е загубила смисъла си на съществително име;доспехи
- съществува само в множествено число;

дрожди - съществува само в множествено число;

дУши - съществува само в множествено число;

дънки - съществува само в множествено число;

дърва - съществува само в множествено число;

екскременти - съществува само в множествено число;

женоря - съществува само в множествено число;

заговезни - съществува само в множествено число;

захари - съществува само в множествено число;

зъркели - съществува само в множествено число;

кавички - съществува само в множествено число;

кастанети - съществува само в множествено число;

клещи - съществува само в множествено число;

книжа - съществува само в множествено число;

кокили - съществува само в множествено число;

командировъчни - дадена е само като форма на прилагателното „командировъчен", следователно вече не е в групата на съществителните.

кулоари - има я в ед. ч. - кулоар

кълчища - съществува само в множествено число;

кюлоти - съществува само в множествено число;

латини - съществува само в множествено число;

лелини - в речника е дадено само прилагателното „лелин", без да се посочват други форми.

люде - съществува само в множествено число;

майкини - съществува само в множествено число;

макарони (в ед. ч. - макарон)

мангизи - съществува само в множествено число;

менци - съществува само в множествено число;

момчетии - съществува само в множествено число;

мощи - съществува само в множествено число;

мустачки - съществува само в множествено число;

нагръдки - съществува само в множествено число;

наполеонки - съществува само в множествено число;  

небеса - стилистична форма на съществителното „небе"

недра - съществува само в множествено число;

нерви - съществува само в множествено число;  

неща - в речника я няма тази дума. Дадена е само думата „нещо" на две места - като наречие и като местоимение. Явно не е съществително име, но защо все пак не са я дали в множествено число никъде? 

 


нивя
- тази дума липсва; дадени са само „нива" и „ниви"; изводът е, че е отпаднала като книжовна форма по някакви причини.

ножици - (в ед. ч. - ножица)

нозе - тази дума я няма в речника, затова пък има „нога", но към нея не са дадени никакви форми.

нормани (в ед. ч. -  норманин),

нощви - съществува само в множествено число;

обноски (в ед. ч. -  обноска),

обуща - съществува само в множествено число;

обятия - съществува само в множествено число;

оглушки - съществува само в множествено число;

окови - съществува само в множествено число;

опинци - съществува само в множествено число;

очила - съществува само в множествено число;

панталони - това си е вече само форма за множествено число на съществителното панталон;

перси - съществува само в множествено число;

писмена - съществува само в множествено число;

плещи - съществува само в множествено число;

плувки - съществува само в множествено число;

покои - съществува само в множествено число;

порядки - съществува само в множествено число;

посеви - съществува само в множествено число;

потпури - съществува само в множествено число;

потури - съществува само в множествено число;

прадеди - съществува само в множествено число;

преговори (озн. разговор за постигане на споразумение между две страни) - тя има  само форма за  мн. ч. и не бива да се бърка с „преговор"(повтаряне на нещо заучено), защото това са думи с различни значения.

предци - съществува само в множествено число;

премиални - съществува само в множествено число;

провизии - съществува само в множествено число;

пътни - думата вече не е съществително, а форма за мн. ч. на прилагателното „пътен"

разкопки - съществува само в множествено число;

разноски - съществува само в множествено число;

референции - форма за мн. ч. на съществителното „референция";

ританки - съществува само в множествено число;

ритми - форма за мн. ч. на съществителното „ритъм"

руни - съществува само в множествено число;

седмочисленици - съществува само в множествено число;

скрижали - съществува само в множествено число;

скрупули - съществува само в множествено число;

съдбини - съществува само в множествено число;

тиранти - съществува само в множествено число;

трели - съществува само в множествено число;

трици - съществува само в множествено число;

Уроки - съществува само в множествено число;

устои - съществува само в множествено число;

фекалии - думата липсва напълно. Защо? Не зная.

финанси - съществува само в множествено число;

хазари - съществува само в множествено число;

хали - съществува само в множествено число;

хлапетии - съществува само в множествено число;

хора - съществува само в множествено число;

хриле - съществува само в множествено число;

цвички - съществува само в множествено число;

чинели - съществува само в множествено число;

чорапогащи - явно такава дума вече няма, защото в речника са дали „чорапогащник", „чорапогащници" и т.н.

шалвари - съществува само в множествено число;

шорти - съществува само в множествено число;

шпроти - съществува само в множествено число;

шумери - съществува само в множествено число;

щипци - съществува само в множествено число;

янки - съществува само в множествено число;


ИЗВОДИ:

1. Повечето от съществителните са се запазили като PLURALIA TANTUM и се използват само в множествено число;

2. Някои от думите като бабини, дневни, лелини, пътни, командировъчни вече не са съществителни, а са преминали в групата на прилагателните имена. Изключение прави майкини, защото нея я има само в множествено число. 

3. Има думи, които не фигурират в речника по някакви причини като: нивя (посочени са само „нива" и „ниви"), неща (но е дадена „нещо"), нозе (но е дадена „нога"), фекалии (няма я в речника), чорапогащи (няма я в речника).

4. Някои съществителни като гъбички и гъбичка, гробище и гробища, гърда и гърди, са дадени не като форми за единствено и за множествено число на една и съща дума, а като две отделни думи.

5. Някои думи PLURALIA TANTUM в периода до 2002 г. са започнали да функционират като пълнозначни съществителни имена, които вече официално имат форми и за единствено число. Такива са: грънци (в ед. ч. -  грънец), деветини (в ед. ч. - деветина), джинси (в ед. ч. - джинс), кулоари (в ед. ч. - кулоар), макарони (в ед. ч. - макарон), ножици (в ед. ч. - ножица), нормани (в ед. ч. -  норманин), панталони (в ед. ч - панталон), обноски (в ед. ч. -  обноска), референции (в ед. ч. - референция) ритми - (в ед. ч. - ритъм).