avatar

Да обсъдим новия закон за училищното образование в Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО
Председателя на Народното събрание
Председателя на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта на Народното събрание
Председателя на Законодателната комисия на Народното събрание
Министъра на образованието, младежта и науката
Всички медии

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикуването на проектa на Закон за предучилищното и училищното образование от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на 14.02.2012 г. за обществено обсъждане, долуподписаните граждани и организации заявяваме, че отделеното време от 2 седмици за обществено обсъждане е недопустимо кратко за закон с толкова голямо значение за цялостния обществен живот и настояваме:

1.    Срокът за обществено обсъждане да бъде удължен до вземане на решение от Комисията по образованието за внасяне на първо четене в Народното събрание.

2.   МОМН да публикува проектите за стандартите по проектозакона преди внасянето му в Комисията по образованието.

3.  МОМН да направи публично обобщение на получените мнения по закона с участие на граждански организации за осигуряване на прозрачност на процеса.

4. МОМН да изрази становище по получената обратна връзка и да идентифицира приетите и неприети мнения и предложените корекции на проектозакона.

5. Преди внасяне на проектозакона на първо четене в Народното събрание, Комисията по образование да организира отворено заседание, на което да бъдат представени обобщените обществени мнения по проектозакона от гражданските организации.

6.  Дискусиите по проектозакона в Народното събрание да се излъчват на живо в Интернет или по телевизията.

Вярваме, че приемането на нашите предложения ще осигури толкова необходимия прозрачен и същностен обществен диалог по предложението за Закон за предучилищното и училищното образование. Мненията на гражданите и организациите ще бъдат събирани и обобщавани на адрес: www.progresivno.org с електронна поща: info@progresivno.org.

16.02.2012 г.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ТУК:
http://www.peticiq.com/novzakonobrazovanie