avatar

Как е правилно да се напише: „растна” или „расна”?

Откакто станах блогер, все се опитвам да потисна в себе си досадния учителски навик да се впечатлявам от правописни грешки, но право да си кажа - май няма да мога да се отърва напълно от него.
Не че аз съм безупречна - далеч съм от тази мисъл, защото много често, щом ми се случи да прочета още веднъж мой стар коментар или постинг, намирам немалко свои пропуски, заради които хващам „химикалката" (имам предвид, че натискам бутончето) и почвам да редактирам.

От известно време обаче започна да ми прави впечатление, че някои от често срещаните правописни грешки се превръщат в масово явление, т.е. много грамотни хора, пишещи тук, ги допускат. Затова реших да разкрия рубрика, посветена специално на българския правопис, чрез която да сме си полезни взаимно и да съдействаме писмената реч - нашият основен инструмент за общуване в блога - да бъде издържана и в правописно отношение.

И така, според моето лично статистическо проучване, най-често срещаната неправилно написана дума, която оглавява класацията до този момент, е РАСНА, както и нейните производни: ИЗРАСНА, ПОРАСНА, ОТРАСНА, СРАСНА и т.н.

Както виждате, в думата РАСНА между съгласните С и Н не съм вмъкнала Т, въпреки че някои от вас биха поспорили с мен, и то с право, че, според добре познатите ни граматически правила, е нужно да направим проверка със сродни думи. Така че съвсем логично е в този случай да използваме за тази цел глагола РАСТА. В него фигурира буквата Т, от което се предполага, че тя трябва да се напише между посочените съгласни.

Напълно съм съгласна с подобни разсъждения и вие щяхте да имате пълното право да изтъкнете това основание, за да ме опровергаете, ако обаче специално за думата РАСНА и производните й, преди доста години, не е била въведена правописна реформа, която е имала за цел да опрости правописа й, доближавайки го до устната реч, и затова официално е било прието буквата Т да отпадне при писане.

Тук се налага да се отбележи, че тази правописна реформа не е засегнала глаголите от несвършен вид, при които не бива да се изпуска буквата Т (просто защото тя не изпада при произнасяне), а такива са: ИЗРАСТВАМ, ДОРАСТВАМ, НАДРАСТВАМ, ЗАРАСТВАМ  и т.н.

В производните глаголи от свършен вид обаче не бива да се възстановява Т и затова правилно е да се напише: ИЗРАСНА, ДОРАСНА, ВРАСНА, НАДРАСНА и т.н.

Надявам се да съм ви била полезна с тази статия.