avatar

Програма за търсене на рими на български език

Така я кръстих аз, но иначе се нарича Електронен римен речник на български език - Rhymebg 0.2. Такъв продукт излиза за първи път във виртуалното пространство. (Ах, откога го чакам и все завиждам на руснаците, че си имат!).

С тази програма се генерират думи с еднакво окончание. След като то се въведе от потребителя, програмата извежда всички думи, които завършват по същия начин, като сред тях има и такива, които наистина се римуват с думата, на която търсим подходящата рима. Както знаем, не всички думи, които завършват по еднакъв начин, се римуват, тъй като има значение не само еднаквият завършек, но и къде пада ударението. Независимо от многото думи, които се предлагат след вписване на окончанието, все пак програмата изключително много помага при търсенето на рими.

Споделям с радост моето откритие, защото знам, че често пъти ни се налага да римуваме определени текстове и особено онези, които звучат по-празнично или пък искаме да впечатлим с тях учениците. Най-много се налага това в детската градина и началното училище, но съм сигурна, че и колегите от другите етапи също биха я прилагали.

Ето страницата в download.bg,откъдето можете да си я изтеглите.

Друго достойнство на програмата е, че след като се разархивира не се инсталира.