avatar

Пълен и непълен член в заглавия

Често виждам заглавия на книги и сайтове, в които съществителното от мъжки род е членувано с непълен член -А, -Я.

Моят собсвен сайт е СайтА на Павел Лазаров и една от книгите в библиотеката ми е КръстникА и силните.

Този непълен член ме тормози, но пък и пълният не ми звучи много на място. Бихте ли ме осветлили? Да не би за заглавията да е различно от тялото на текста?

Ето какво ми пише една търсеща читателка:

 ___________________________________

СайтА / ЪТ  на Павел Лазаров
КварталА / ЪТ на богатите.
ЦветА / ЪТ на молива ми харесва.

Мисля, че и в трите случая е членът трябва да е пълен, ориентирайки се по правилото кой --> пълен, него --> кратък.

 Но най-вероятно греша, или не ?

Задавам си въпроса - КОЙ ми харесва? --> цветЪТ на молива . И по същия начин за другите изречения.

Някой ми каза, че когато става дума за множествено чисто (в случая - богатите), е пълен; съответно ед.ч. - кратък (Павел Лазаров - ед.ч. ). Честно казано, това го чух за сефте ...

___________________________________________

Благодаря ви!