avatar

Падежи - это просто (3): Родительный - введение

Введение означава увод.

Истината е, че нагазваме в дълбоки води. Родителният е един от най-сложните падежи в руския език. Ние обаче няма да му се плашим, а ще го изучим на малки части. В този урок ще видим за какво най-общо става дума и ще добием представа за окончанията.

Спомнете си прочувствените стихове на Лермонтов:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя! ...Всичко е ясно, нали? (
Ето цялото стихотворение).
Е, това е той, родителният падеж! Започвам да се чудя какво толкова му е трудното... Ами май това, че се използва в много, наистина много случаи! Което означава - какво? Че като го научите, ще има да го употребявате много...  :о)  Не е ли хубаво!

От къде ли идва името на родителния падеж? От необходимостта да се укаже кой е родителят - бащата. Например: Иван, сын Михаила. Превеждам: Иван, син на Михаил. Задаваме въпроса: чей с
ын? Въпросите за всички родове и числа са: чей, чья, чьё, чьи. На български можем да кажем: чий, чия, чие, чии.

Други примери, показващи също принадлежност:
Благородство души, красота природ
ы, тетради ученика. Задаваме въпроси: Чьё благородство? Чья красота? Чьи тетради?
Превеждаме: благородство НА душата, красота НА природата, тетрадки НА ученика.

Забелязваме, че на български има предлог "на". Това, което руснаците правят с помощта на родителния падеж и без предлог, ние го правим с предлог "на" и дателен падеж. Какво пък - важното е да се изрази мисълта.

Нека да видим как се изменят съществителните и прилагателните в родителен падеж - съвсем накратко. По-нататък ще има отделен урок само за окончанията.

Мъжки род единствено число -А, -Я, множествено число -ОВ,-ЕВ,-ЕЙ.
Тези окончания просто се заучават - няма как.
Ето и примери, в които ще ползваме малко думи, целта е да видим окончанията:

Оружие врага - оръжието на врага. Оружие врагов - оръжието на враговете. Чь
ё оружие?
Дом брата - къщата на брата (брат ми). Дом братьев - къщата на братята. Чей дом?
Сестра друга - сестра на приятел. Встречи друзей - срещи на приятели. Чья сестра? Чьи встреча?
(Важно - изключение: Думите мужчина, папа, дядя и други от мъжки род, които завършват в единствено число на -а, -я като женски род, се изменят като женски род - получават окончание -ы, -и! Ето: дом мужчины, книга папы, книга дяди.)

Прилагателните се изменят така:
М.р.ед.ч.
Красивый мужчина: Дом красивого мужчины
Близкий друг: Подарок близкого друга
М.р. мн.ч.
Красивые мужичины: Дом красивых мужчин
Близкие друзья: Встреча близких друзей

Женски род: в единствено число окончания -ы, -и. В множествено число няма окончание, или както казват някои хора - нулево окончание.
Май не стана много ясно, ще го поясня с примери:
На руски сестра е "сестра", сестри е "с
ёстры". Да видим как се изменят тези думи, когато са в родителен падеж.
Книга сестры - книгата на сестрата (на сестра ми). Книга сестёр - книгата на сестрите.
Видяхте ли в думата "сест
ёр" как отпадна окончанието? За това става дума. Сега ще разгледаме и още примери.
Жена на руски е "женщина". Жени - "женщины".
Дом женщины - къщата на жената. Дом женщин - къщата на жените.

Да минем сега на среден род. В единствено число се изменя като мъжки род: получава окончание -а, -я. Обаче в множествено число се изменя като женски род: няма окончание.

Озеро - озера. Оз
ёра - озёр.
Сердце - сердца. Сердца - сердец.
Животное - животного, животные - животных. Това е изключение! Изменя се като прилагателно!
Това с множественото число е малко по-трудно, т.к. губейки окончанието си, думите леко се изменят. Просто се научават, и руснаците са ги учили, като са били малки.

За прилагателните и за думите от женски род, които завършват на "ь", ще говорим в специален урок, посветен на окончанията. Тук и без това се събра доста материал.

Един съвет към този, който за първи път се сблъсква с родителния падеж в руския език:

Добре е, преди да пристъпиш към следващия урок, да научиш много добре всичко до тук, да свикнеш с родителния падеж и с окончанията, защото иначе наистина ще ти се събере много и няма да можеш да възприемеш продълженията. Причината да разделя темата на много части е точно тази.

Ето и упражнения за проверка:

1. Намерете родителния падеж  в Песничката на Крокодила Гена:
К сожаленью,
День рожденья
Только раз в году.

2. Прочетете сумите от речника долу. Научете ги.

3. Кажете, без да гледате в урока:
-Какви са окончанията на мъжки род единствено и множествено число?
-Какви са окончанията на жеснски род единствено и множествено число?
-Какви са окончанията на среден род единствено и множествено число?
Ако не можете да кажете, без да гледате в урока - просто ги научете, не може да се продължи, ако не ги казвате, без да се замисляте.

4. Преведете на руски, а ако имате непознати думи - ползвайте Моят речник:
Красотата на звездата, на звездите           
Сестрата на мъжа, сестрите на мъжете
Минута на внимание                                        Къщата на учителя, на учителите
Животът на татко                                             Срещата на чичо
Уводът на урока, на уроците                         Сърцето на жената, на жените
Водата на реката, на реките                         Благородство на душата
Среща на близки приятели                           Синът на Петър

5. Съставете и вие такива комбинации от думи в родителен падеж.
Вашите решения можете да публикувате като коментар, с лично съобщение до мен или да ми изпращате на shogunka@abv.bg.

------------------Речник:
Введение (ударение на второто е) - увод
Встреча (ударение на е) - среща
Сестра, сёстры - сестра, сестри. Употребява се и за братовчедка, което е "двоюродная сестра" - виж по-надолу обясненията за брат.
Женщина, мужчина - тези думи са ясни: жена, мъж. Обърнете внимание на произношението: Ж-то е съвсем твърдо, като в думата "жар", докато Щ-то е мекичко шч, както и ч-то в мужчина. Също така можем да направим разлика в употебата: на български можем да кажем "жена ми", "мъжът ми". На руски не се ползват за това думите женщина и мужчина, а "жена", "муж". "Моя жена", "мой муж". Може да не се казва "мой", "моя" - просто жена и муж. Т.е. жена и муж е равносилно на съпруг, съпруга.
Папа - татко
Дядя - чичо
Дом - използва се и като "дом" на български, но и за "къща".
Сердце, сердца (ударение на е) - сърце, сърца
Животное, животные (ударение на о) - животно, животни. Внимание, буквата "ж" е твърда, буквата "и" след нея се чете като "ы"!

Брат - интересна дума. На пръв поглед като на български. Обаче на руски брат означава и братовчед: двоюродный брат, казва се и само брат, а дали е роден брат или братовчед, се разбира от контекста, или се пита: Родной или двоюродный?