avatar

Хронология на един абсурд...

Статията е написана от Даниел Денев - представител на българското Moodle общество, и в нея се съдържат прелюбопитни наблюдения за създаването на българския образователен портал.

Хронология (цитатите са от Computerworld - бр. 32, 2006 / ИТ проекти

На Интернет страницата на Министерството на образованието и науката в равносметката за изминалите 16 месеца на правителството по отношение на въвеждане на информационни и комуникационни технологии в училищата пише: ИКТ в училище: МОН обяви 2006 за година на е-образованието.

В рамките на кампанията беше създаден информационният сайт www.e-edu.bg, "който вече е посетен от хиляди ученици и учители"?! "Бяха разработени  електронни учебни курсове по 9 учебни предмета?! (кои всъщност са те?)" за класовете на гимназиалния етап на образованието. Разработени бяха електронни учебни курсове по български език и литература и по математика за гимназиалния етап и по информационни технологии за V клас. Приключи процедурата за закупуване и доставка на мултимедии, преносими компютри и многофункционални устройства за нуждите на българските училища. Обучени са 3200 ръководители на компютърни кабинети и 1000 инструктори за обучение по базови и специфични компютърни умения, в ход е процедура за обучение на 2000 преподаватели по информационни технологии за V клас, обучени за ползване на компютърна техника са 45 000 учители от общо 108 569, като обучението на останалите ще продължи и занапред. Продължава работата по изграждането на национален образователен портал, който "ще стартира до началото на учебната 2006/2007 година" (Коментар: Наистина ли е стартирал?). Чрез промяна на учебния план за прогимназиалния етап в задължителната подготовка за първи път е въведено обучение по информационни технологии в V клас. По надолу в раздела “МОН през следващите 12 месеца на правителството” се казва: “До 15 септември ще бъде стартиран националният образователен портал.” Датата на първия учебен ден отмина отдавна. Ние сме в очакване на старта на Националния образователен портал, в който са инвестирани близо 600 000 лева. Очакваме го така, както го очаквахме през юни. Защото така беше обещано.

Факти: Лексис "усвояват" близо 550 000 лв. (500 000 за портала и около 50 000 за учебниците), а представя със сериозно закъснение по проекта сайт (не портал!) базиран на софтуер с отворен код (абсолютно неподходящ за целта) в пълен разрез с неговия лиценз (за тези които не са го чели, ще публикувам на български и съдържан ието му (на лиценза), ако в българия авторските права и лицензите не означават нищо, някъде по света това се преследва, а и там засегнатите хора, уверявам ви могат да си го позволят да си потърсят правата!).

Много важен е въпроса: За какво точно са взети парите по онази част от проекта (договора) касаеща софтуерната платформа. За незапознатите: Освен http://moodle.org съществува и нещо наречено http://moodle.com и тук само ще спомена, че ще бъда изключително старателен в стремежа си да ви запозная как точно е дефинирано комерсиалното използване точно на този софтуер наречен Moodle (това, че е базиран на Moodle официално се споменава "съвсеее...м тихичко"), предвид мащаба на проекта последното е твърде подозрително. Кое е позволено и кое НЕ (от лиценза)- също! Много, много важен е и друг въпрос (всъщност сложен-съставен въпрос) Знае ли МОН, че извършва престъпление? Ако НЕ, кой ги държи на тъмно и кои са тези които трябва съвсем ясно да извадят нещата на светло? Ако ли пък ДА, това означава, че те (МОН) умишлено съдействат за извършването на престъпление в нарушение на лиценз за комерсиално използване на софтуер с отворен код. Какво гласи законодателството на другите държави по въпроса, и какво нашето - очаквайте съвсем скоро отново тук.

Цитат: "... Ясни са две трети от изпълнителите за електронното учебно съдържание ..." - Всъщност нищо не е ясно!

Сценарият: По замисъл консорциумът Лексис изработва Централния образователен портал, от който не само ще се черпи електронно учебно съдържание (въпросът с качеството на публикуваните материали и педагогическите цели, които се преследват с тях, остава открит), но би следвало да се даде възможност на нашите деца "да пишат домашни" и да "комуникират със свои връстници от другите училища, учители и родители". Твърде трудно можем да си представим това при положение, че не е възможно създаването на регистрация във въпросния портал. Тъй като в момента той е затворен за регистриране, възниква и друг интересен въпрос" "Защо се избърза с неговото пускане, като ще бъде държан поне още няколко месеца затворен???" Изпълнителят в лицето на Лексис, включващ СИЕЛА и Лекс.бг, беше определен след процедура на договаряне с Министерството на образованието и науката, до финала на която достигнаха общо петима участници – отделни фирми и консорциуми. Освен Лексис в надпреварата се включи консорциумът на Сирма, Рила Солюшънс и Аксиор, a самостоятелно участваха ITCE – България, CNSys и ЦАПК „Прогрес”.

  Именно така изглеждаше подреждането им след края на конкурсния етап, в рамките на който кандидатите трябваше да представят и защитят както финансовата страна на офертата си, така и техническите си идеи и предложения. Сумата, отделена от бюджета за изграждането и поддръжката на портала за срока на договора от една година, бе предварително известна – около 500 000 лв. Поради тази причина участници в подбора на претендентите за изпълнители на поръчката твърдят, че акцентът е паднал главно върху техническата страна на офертите и широтата на пакета от съдържание, който са предлагали кандидатите. "Победителят стана ясен в последната седмица на 2005 г., когато бе подписан и договорът с него" Коментар: Много интересно е с кого се е състезавал "ПОБЕДИТЕЛЯТ", при какви условия се е състезавал, какво е предложил за да спечели и т.н. и т.н. Според Веселин Тодоров, управител на СИЕЛА, консорциумът е бил предпочетен "заради опита си!?" (опит в какво?!) – Лекс.бг реализира и поддържа успешно съдържанието на едноименния правен портал (Коментар: ... и се решава от някого, че не е проблем - Правото да е като образованието!), а СИЕЛА е утвърдена сред клиентите си, "сред които и 1000 училища" (Твърде кръгла цифра), като доставчик на образователни информационни системи (Коментар: Искам да видя поне една от тях поддържаща формати на поставеното в тях учебно електронно съдъ ржание като SCORM, GIFT, ... Всъщност неловко би се получило, ако хора от такива "утвърдили се" фирми не са чували за последните формати за споделяне на учебно електронно съдържание).

   Освен това консорциумът е предложил и "по-богато съдържание" (!? по богато но АБСОЛЮТНО несъвместимо с въпросната софтуерна платформа, която пък от своя страна е АБСОЛЮТНО неподходяща за портал), твърди Тодоров, както и възможност за неговото постоянно актуализиране за периода на поръчката, но интересното е дали е помислено то кого ще се актуализира, след изтичане срока на поръчката, как точно ще се актуализира, след като е изработено (учебното съдържание) по начин не дотам удобен за това (Flash), имат ли думата по въпроса хората методисти и педагози в МОН, с каква скорост е възможно отразяването на промените в учебните програми и планове или дори в другите неща касаещи педагогиката в една такава софтуерна среда каквато е Moodle. Много интересни са и въпросите:

 "Къде и как участват преподавателите в тази система?" Готови ли са те за това? Запознати ли са как да я използват? Какви права ще им бъдат дадени в рамките на този Moodle-базиран портал? Кой ги подготвя в момента как да използват тази среда за електронни курсове? Каква ще е мотивацията им да повишат своята компютърна грамотност? Каква ще е мотивацията им да използват този именно портал, а не друг или дори никакъв? Успешно ли премина проекта "Учители учат учители"???  и наистина спомогна ли последният учителите наистина да станат компютърно по-грамотни?

Дотук само риторични въпроси...

   По договор порталът трябваше да бъде функционален най-късно до 30 юни тази година (последното не се случи и на доста по-късен етап, което отново поставя въпроса, защо е пуснат, а не функционира "значи какво? - хем го има, хем го няма"), като след това изпълнителите ще имат 12 (дванадесет?!) месеца, в които да се "грижат" за техническата му поддръжка и "обновяването" на съдържанието в него. Вече е известно и базисното разпределение на задължения между участниците в победилия консорциум за изграждането на портала. По думите на Веселин Тодоров, неговата фирма би следвало да се грижи основно за осигуряването на съдържател ната част на портала, както и за предоставянето на компонентите за „говорене” (!? на мен порталът наистина ми говори), тъй като за всеки от материалите ще има и възможност те да бъдат чути (дано не са имали тук предвид учениците със специфични образователни потребности). Основните технически функционалности е трябвало да бъдат гарантирани от Лекс.бг, а изграждането и поддръжката на back-office системата е трябвало по договор да се прави от и от двете фирми. Подизп ълнители не са предвидени, защото до тук виждаме само "победители", а както е известно "победителят знае и може и следователно целият пай е за победителя". По замисъл порталът е трябвало (и е така) да бъде базиран на Windows операционна система за сървъри версия Server 2003, тъй като това е било едно от изричните условия в тръжната документация (!? от кого ли е било поставено условието).

   СУБД-то също по замисъл е трябвало да бъде SQL Server на Microsoft (... малки уточнения:

1. Moodle, на който е базиран порталът, не поддържа бази данни за тази СУБД, а за MySQL, PsgreSQLи ORACLE, като въпросът с модела на базата данни е много интересен въпрос;

2. Moodle не притежава релационен модел на базата си данни, и в резултат на последното не е подходящ за портал с голямо натоварване откъм регистрирани потребители или новодобавени функционалности)!!!

   Тук е мястото категорично да обявя, че порталът НЕ Е изцяло отворен код (неща от него които не са отворен код например са компонентите на back-office системата?!), което автоматично изважда на бял свят едно ужасно нещо: Дали МОН е получило пълните права и целия код и "документация"!? по проекта??? НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЗАПЛАТЕН ЛИ Е ЛИЦЕНЗ за периода на договора.
   ПРОСТО НЕДОУМЯВАМ КАК СЕ ЗАПЛАЩА "ЛИЦЕНЗ" ЗА НЕЩО ЧИЙТО ЛИЦЕНЗ Е ЗА ОТВОРЕН КОД?! По замисъл нашето образователно ведомство трябвало да има свободата да развива портала, възлагайки работата по него на други фирми (аз лично съм абсолютно категоричен, че не бих работил върху нещо "правено" от друг и то по този начин), както и да внася промени в него.
   Най-комичното в случая на фона на целия този ужас е съществуването на паралелната разработка на BEST, нещо признато, както в официалния форум на Moodle, така и LAMS, така и в много чуждестранни журнали ...

   В офертата на консорциума Лексис първоначално е било предвидено още СИЕЛА, в качеството си на издател на учебна литература (Коментар: Как стои въпросът с педагогическите цели на структурираните в електронните курсове дигитални учебни материали и кой следи за това), да предостави и част от своите "курсове" в електронен вид. И до ден днешен не е уточнен режимът на качване на електронното съдържание по 30-тте предмета за гимназиалния курс. Как и при какви условия са протекли търговете е въпрос касаещ тръжната документация и интересуващи се хора! Министерството е заплатило между 18 и 20 хил. лв. за всеки от 30-те предмет а. Така сумата е станала около 600 000 лв (били ли са търсени по-евтини сили и средства тепърва ще установим!!!; как са обосновани разходите? - също; какви са били първоначално заложените разходи? - също; имало ли е реална възможност да бъдат осигурени тези средства? - също).

  Твърде подозрителен е и факта, че още тогава сред "победителите" в конкурса за съдържанието на което се възхищаваме в момента отново е и СИЕЛА!?, която е в консорциум със Софийски университет за изготвянето на съдържанието по предметите „химия”, „биология” и „психология, право, философия и свят и личности”. Сред известните спечелили са ОРАК Инженеринг с трите курса по информатика, както и „Просвета” за география и физика, и консорциумът ИК „Труд” и „Сирма” за съдържанието по история.

    Неясни засега остават български език и литература и математика!? Защо портала е пуснат и обявен преди в него да са реализирани най-елементарни функционалности??? Защо не е отворен за записване??? Хем го има, хем го няма!?

На кого изнася подобна висяща ситуация? Кой и защо я поддържа? Кой и защо я търпи???

   По замисъл в портала е било предвидено да има не само учебно съдържание, а и актуализираща се информация за нормативната уредба на родното образование, административните процедури в образованието, вътрешноведомствени актове, както и клипинг на всички информации по образователна тематика, излъчвани в електронните медии или публикувани в печатните издания. На този етап всичко това е реализирано с външни изходящи хипервръзки към други сайтове. Как точно децата ще получат своите регистрационни пароли? - не е ясно. Кой и защо избърза с появата на портала? - не е ясно. Какво е предизвикало избързването? - не е ясно.

Следват цитати и коментари от доста поовехтели вече вестници и списания:

"Труд" 23 януари 2006 , 3 стр.

1 млн. ученици и преподаватели в интернет Даниел Вълчев "

... Един милион...??? потребители едновременно???... могат да влязат в бъдещия национален образователен портал. Той е предназначен основно за ученици, учители и просветни експерти. "Разработен е въз основата на платформата moodle, по която работи и университетът "Хумболт", обясни Георги Пройчев от ЛЕКСиС. Това е фирмата, разработила портала. Пилотният му проект ще е готов до седмици, а официалният старт ще бъде през юни. Интересното е, че учителите ще могат да пишат уроците си директно в интернет. Например един педагог да го започва, а други да го разработват, поясниха ек спертите. Ще има и готови модули, така че всеки да може да се самообразова по дадена тема или учебен предмет. Ще се правят тестове по различните дисциплини, така че учениците да могат да проверяват знанията си непрекъснато. Линкове пък ще ги свързват с други интернет адреси и най-вече с директорията "www.znam.bg". Достъпът до портала е безплатен и ще става както от училищните кабинети, така и от домашните компютри. Потребителите ще имат свои кодове и па роли (виж по-долу). В специални форуми учениците ще могат да комуникират помежду си в зависимост от възрастовата си група. През цялото време форумите ще бъдат наблюдавани и цензурирани при необходимост, тъй като все пак става дума за образование, поясни Пройчев. Проталът ще е изцяло на български език. В него ще бъдат качени учебници, книги, самоучители, както и новите електронни учебници (виж по-долу).

"Стандарт" 5 януари 2006 , 3 стр.

"Ще пишат домашни в мрежата..."??? В най-скоро време децата ще забравят тетрадките си за домашна работа и ще започнат да пишат домашните си в интернет. Целта ни е изпитването на учениците също да се прехвърли от класната стая в електронната мрежа на бъдещия ни образователен портал. Това обяви просветният министър Даниел Вълчев. След като се регистрират в портала, децата ще получават специални номера и потребителски имена. На учителите пък ще се раздават своеобразни "ключове" - паро ли, с които да получат достъп до работите на учениците си. Всеки преподавател ще може да проверява работата само на своите възпитаници. Така оценките ще могат да се поставят, без дори да се налагат срещи между децата и учителите им. Това не е дистанционно обучение, а само допълнителен канал за общуване на учителите с учениците, обясни министърът. По думите му подобни практики отдавна се използват по света.

"Стандарт" 17 януари 2006 , 3 стр.

Децата ще слушат уроци в интернет Стела Стоянова София. От новата учебна година децата вече ще слушат разказ на уроците си на компютър чрез новия централен образователен портал. Той ще бъде изграден през юни. Конкурсът за създаването му е спечелен от консорциума "Лексис", в който участват издателство СИЕЛА и leks.bg. Порталът ще се стопанисва от консорциума една година. Децата ще могат да пишат и пращат домашни през него, да дават мнения за читанките и да свалят текстове. МОН е в правото си да качва там допълнителни четива. За портала са дадени 500 000 лева. Вече са ясни и повечето фирми, които ще създават виртуалните учебници, с изключение на тези по български и литература и по математика. Фирмата ОРАК е спечелила конкурса за помагала по компютърни науки, които ще бъдат правени предимно от ученици от математически гимназии. "Просвета" пък ще подготви книгите по география и физика, "Сиела" - по химия и биология. Цената на един електронен учебник е 18-20 хил. лв., като най-скъпи са тези по още неприключилите конкурси.

"Телеграф" 28 януари 2006 , 8 стр.

Пускат тестовете за VII клас (... не е ли само за IX и XII, както е обявено по-долу???) в мрежата Примерните тестове за кандидат-гимназисти ще бъдат качени в националния образователен портал в интернет заедно с електронните учебници. Това съобщи вчера просветният министър Даниел Вълчев. Стартът на портала е предвиден за месец юни. Тогава в него ще се появят безплатните е-варианти на учебниците за гимназиалния курс. Тестовете ще са от полза на учителите, които ще могат да ги модифицират за свои нужди и да дават свои идеи, които да влизат в системата.

"Сега" 16 януари 2006 , IV стр. ПОЗИЦИЯ

 Дигитално или просто комерсиално образование? С учебници в нета и домашни по мейла учениците няма да станат по-грамотни" Васил Стоянов Просветният министър Даниел Вълчев обяви в началото на годината, че 2006-а ще е година на информационните технологии в образованието. Заради това учебното с ъдържание по 30 предмета ще бъде предлагано на юношите от 9-и до 12-и клас в електронен вид, учебниците ще бъдат качени в образователен портал, а учениците ще пращат домашните си по имейла. Учебниците по няколко от предметите били вече готови. Този факт обаче звучи малко странно на фона на твърденията, че тепърва МОН ще свиква национални съвещания с експертите и с учители, за да обсъди всеки учебен предмет по отношение актуализирането на учебното съдържание и синхронизирането му с изучаваното същия клас по други сходни дисциплини. Не може обаче първо да възложиш на авторски екипи да съставят учебниците, да им платиш по 18-20 хил. лева, а след това да събереш експертите и учителите, т.е. хората, които най-често и най-пряко ще работят в Moodle-базирания портал.

В едно много интересно проучване на "Витоша рисърч" проведено сред 1000 граждани се твърди, че 2/3 от населението все още няма достъп до компютър, 1/3 пък не знаят какво представлява глобалната мрежа. Всеки десети е изразил опасения относно технологията, съдържанието и конфиденциалността на информацията в уеб-пространството. За 2 г. обаче делът на ползващите компютър се е повишил 2 пъти и през 2005 г. е достигнал 30% от пълнолетното население. Домашните потребители са се увеличили близо 3 пъти, а използващите компютър на работното място - 2 пъти. За 2006 г. се очаква 11% от домакинствата с деца да закупят компютър срещу само 3% там, където няма деца. Ако тенденцията се запази, е твърде вероятно делът на имащите достъп до интернет сред населението над 15 г. да достигне 30% в края на годината, сочи още докладът от проучването.

Това отново поставя въпроса: Готов ли е българският учител за работа с Moodle?

Друг произтичащ от първият въпрос е: Защо точно сега излиза такъв портал?

Много, много, много интересен е въпроса: "Кой раздава лаптопи като награда за изработени тестове?"

Всъщност, това което не е ясно е, кой е педагогически грамотен за да съставя тестове и да следи дали това което е заложено в теста да провери като знания е коректно!!! Електронният тест е нов, но не до там ясен методически похват. Приложим ли е той по математика например? Позволява ли той да се проследят разсъжденията на обучаемия? След като вече са раздавани награди на ученици за съставянето на тестове, утре спокойно може да се дават награди на всеки казал гатанка, отговора на която не сме се сетили?

Всъщност много основателен е въпроса: Има ли МОН каквато и да било система за оценяване на електронни тестове?

В коя наредба се разглежда това? В наредба №3?! Кой умишлено не с пуска така необходимите указания? Има ли изобщо какво да се оценява? Кой е грамотен да ги създава тези електронни тестове, запознат ли е с теория на тестовете, каква е методиката по която се създават тези тестове и какви са критериите по които се оценяват ???????????????? Ако аз съчиня гатанка и я публикувам във форум в Интернет, това за електронен тест ли се брои или ако мотивът ми е да си направя малко популярност (от която уверявам ви не се нуждая) взема, че си спретна едно конкурсче-викторинка в стил "Ха сега кажи бабиното гатанка" и взема, че раздавам наградки (компютри, мобилни телефони, бонбони...) Moodle притежава ли необходимата гъвкавост за създаване на скали за оценяване? Кой трябва да ги изработи в нашия обсъждан тук портал? Кой трябва законово да ги обоснове тези скали за оценяване на електронните тестове? Ангажирани ли са специалисти за професионално разработване на тестове и тяхната апробация?

Изводи

Разходите без ефект до момента (не само за обсъждания тук портал) се дължат на липсата на предвидено технологично време, на нежеланието да се извършват проучвания по важни въпроси на образованието, взимат се решения без достатъчно натрупан емпиричен опит. Във връзка със стотиците въпроси поставени по-горе ще спомена само, че понятия като "Оценка на качеството на обучението" са направо стряскащи!!! Та това понятие кореспондира ли си с идеята: оценката от ученическия тест да бъде и оценка за училището, в което е учил ученикът? Как стои въпросът с независимото външно оценяване след 7-ми клас?