avatar

Jump Math България - Годишен доклад 2012/2013

Здравейте,

Годишният доклад за внедряването на Jump Math в България през изминалата учебна година е публикуван. Резултатите са очаквано изключителни и вече са доказани с обстоен тест. Паралелки, учили две години по Jump, надвишават изискванията за по-горния клас (вж. резултати 3 клас).

progresivno.org - Годишен доклад 2012/2013

През новата учебна година започват около 80 учители с 1400 деца.

Основна задача за новата учебна година е да се организира обстойно сравнително изследване с контролна група в сътрудничество с МОН, Софийски университет, Нов български университет и Институт по математика и информатика към БАН.

Поздрави,

Явор Джонев
Институт за прогресивно образование