avatar

Тестове и контролни работи по математика

7 клас

Самостоятелна работа върху ъгли, получени при пресичането на две прави с трета и външни и вътрешни ъгли в триъгълник

Тест върху дял "Цели  изрази" - разлагане на множители и формули за съкратено умножение

6 клас

Входно ниво

Степенуване

Рационални числа и степенуване

Геометрични фигури и ръбести тела

Валчести тела

Класна работа № 1

Класна работа № 2

5 клас

Входно ниво

Контролна върху събиране и изваждане на десетични дроби

Контролна работа върху действия с десетични дроби

Тест върху десетични дроби

Тест върху обикновени дроби

Делимост

Класна работа № 1

Класна работа № 2

За да ги съставя съм използвала учебниците и сборниците по математика  на изд. Архимед и изд. Коала Прес, както и книгите за учителя.