• Транслитерация -Българска кирилица
    • Буквени съчетания