avatar

Мобилност по програма "Еразъм +" КД1

Уважаеми колеги,
Бих искала да споделя опита, който придобихме с моя колега по английски език в резултат на обучения във Великобритания, на които присъствахме по програма "Еразъм +" КД1: Образователна мобилност за граждани.
Материалите, които получихме по време на обученията сме ги споделили с сайтове, които създадохме за тази цел. Може да намерите и полезни връзки в помощ на обучението по чужд език.
- Professional Development в Oxford House College, London - click here
- New Ideas for the English Classroom в Excel English. London - click here
Обученията се осъществиха благодарение на проект "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ" (2014-1-BG01-KA101-000553) на ОУ "Христо Смирненски" град Раковски.
Проектът е в размер на 7412.00 евро и е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси .