avatar

Седмичен китайски хороскоп: 12.-18. май

В понеделник, сряда и петък не се женете, вторник започнете нов бизнес, в неделя Вашите постъпки са с нетраен ефект, ЧЕТВЪРТЪК е Вашият щастлив ден за всичко!

Поредицата се публикува с любезното съгласие на автора Ани Пешева от Академия Ханлин.

12 май
понеделник

жън дзъ

воден плъх

Добър ден за измиване. Лош ден
за сватба.

13 май
вторник

гуей чоу

воден вол

Добър ден за ремонт и работа със
земята, лечение, започване на нов
бизнес. Ден на успеха.

Лош ден за връщане от далече.

14 май
сряда

дзя ин

дървен тигър

Лош ден за сватба.

15 май
четвъртък

и мао

дървен заек

Щастлив ден за всичко

16 май
петък

бин чън

огнен дракон

Лош ден за сватба.

17 май
събота

дин съ

огнена змия

Добър ден за среща с
висшестоящите и
заемане на нова длъжност.
Успешен ден за политика и
бизнес. Лош ден за ремонт
и работа със земята.

18 май
неделя

у у

земен кон

Добър ден за измиване и
прочистване.

Ден на обръщане на небето и
земята

(днес нещата и явленията са с
краткотраен ефект)