avatar

Образователни Игри

Днес съвременните технологии предлагат нови, интересни и нагледни начини за подпомагане на образованието. Един от тези начини е компютърната игра. Представям ви една страничка с образователни игри, която включва голям набор от игри, пъзели и други интерактивни упражнения, разделени по основните учебни дисциплини, както и някои извънкласни но интересни предмети. Тези образователни игри са по-кратки и могат да паснат в едно класно занимание по темата.