avatar

Колеги. Една кратка анкетна карта, която се попълва онлайн

Здравей, моля за съдейтвие като попълниш тази кратка анкета.Анкетно проучване е анонимно https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7sx_r-zZqfWNEjf1_QU5-W99URUpXUlBMQUNSRDZIOUZNQVNUVEhUTUJJNC4u