avatar

Кога ще се въведе мандатност на директорите?

За всички е ясно,че има опити за реформи в образованието,но преките ръководители не отговарят на новите изисквания. Тези, които са несменяеми директори от 10-20 г. са се вживели в ролите си на вечно прави.Те определят нормативи,диференцирано заплащане,сега от тях ще зависи кой ще е "главен".  Опиянили са се от новите си  роли на хора, които определят  заплащането и отдавна вече не са съвестни и честни ръководители.(Надявам се,не се отнася до всички) Те са неподвластни на никакви проверки, защото отдавна работят с проверяващите-при тях няма как да се открият нарушения. А мандатността?