avatar

Вдъхновение за "Новото образование"

Скъпи приятели,

Проектирането и строежът на Новото образование изискват вдъхновение, фантазия и сила. Ето защо екипът на проекта преведе за вас този забележителен документ, илюстриращ линията на един друг такъв строеж, реализиран от хора експерти, обичащи работата си, дацата и страната си.

Това са 71 страници, изпълнени със светлина и вяра, с любов и грижа за идното поколение на една провинция на една далечна държава. Тук се описват елементите и процесите в "Най-доброто образование на света", както авторите определят без свян образователната си система. Нека ни бъдат полезни в нашата работа.

Всякакви коментари са добре дошли.

Ето съдържанието на документа

Всяко дете научава. Всяко дете успява
изтегли целия документ от тук (850 Kb) /
 

I.          Основни въпроси – Въведение

I.1     Основни директиви и препоръки - Готови за учене

I.2     Основни директиви и препоръки - Какво учат децата

I.3     Основни директиви и препоръки - Училището, от което се нуждаем

I.4     Основни директиви и препоръки - Успех за всяко дете

I.5     Основни директиви и препоръки - Постигане на целите

II.      Всеобхватен изследователски подход

II.1    Разгръщането на всеобхватния процес

II.2    Допитване до жителите на Алберта

II.3    Изслушване на заинтересованите страни в образованието и експертите

II.4    Допитване до учениците

II.5    Допитване до лидерите на коренното индианско население и членове на обществото

II.6    Започване на проучването

II.7    Какво научи комисията от процеса

II.8    Подготвяне на препоръки

III.     Подготовка за утрешния ден

III.1   Демографската промяна

III.2   Икономиката на Алберта продължава да се развива

III.3   Влиянието на информатиката и технологиите е голямо

III.4   Обществото на Алберта и децата се променят

III.5   Отражението на тенденциите в бъдещето на училището в Алберта

IV.      Стартираме с ясна идея за бъдещето

IV.1   Важни отправни точки

IV.2   Поставяне на цел

  IV.2.1   Всяко дете да е образовано. Всяко дете да просперира

V.       Превръщане на идеите в реалност

V.1    Готовност за учене

  V.1.1 Превръщане на идеята в реалност. Ролята на родителите 
  V.1.2 Превръщане на идеята в реалност. Разширени програми в детската градина
  V.1.3 Превръщане на идеята в реалност.  Координирано обслужване за деца

V.2    Какво учат децата

  V.2.1 Превръщане на идеята в реалност. Очакване на конкретни резултати
  V.2.2 Превръщане на идеята в реалност. Запазване и подобряване на образование на световно ниво
  V.2.3 Превръщане на идеята в реалност. Подготовка на новото поколение

V.3    Какви училища ни трябват

  V.3.1 Превръщането на идеята в реалност. Създаваното на професионални образователни общности
  V.3.2 Превръщането на идеята в реалност. Препоръки за размера на класовете
  V.3.3 Превръщане на идеята в реалност. Осигуряване на адекватен брой учебни часове за учениците
  V.3.4 Превръщане на идеята в реалност. Увеличаване на достъпа на учениците до консултации и друго специализирано обслужване
  V.3.5 Превръщане на идеята в реалност. Нови връзки между образователните институци

V.4    Превръщането на училищата в центрове за цялостно обгрижване на децата

V.5    Изграждане и поддръжка на училищата

V.6    Осигуряване на безопасни училища и позитивен избор

V.7    Успех за всяко дете

VI.      Инвестиции в бъдещето на нашите деца

VI.1   Инвестици в бъдещето на нашите деца - Осигуряване на адекватно финансиране на сегашната образователна система

VI.2   Инвестиции в бъдещето на нашите деца - Подкрепа за нови инициативи

VI.3   Инвестициите в бъдещето на нашите деца - Предпоставки за икономии в бъдеще

VI.4   Инвестиции в бъдещето на нашите деца - Проучване и въвеждане на допълнителни източници на финансиране

VI.5   Инвестиране в бъдещето на нашите деца

VII.    Заключителни коментари


Всяко дете научава. Всяко дете успява
изтегли целия документ от тук (850 Kb)