avatar

Качеството на образованието става функция на бюджета

Иванка Сотирова, директор на ГПЧЕ "Ромен Ролан", Стара Загорa
в. Старозагорски новини
Росица РАНЧЕВА

- Госпожо Сотирова, как управлявате делегирания бюджет на най-голямото училище в Старозагорска област?
- ГПЧЕ "Ромен Ролан" работи трета година с делегиран бюджет. Първата година управлявахме само първите пет параграфа -заплати, осигуровки и пр. и някои малки ремонти. Във втората година не управлявахме средствата за гориво, което беше ангажимент на Общината. Едва през настоящата година имаме пълна субсидия, с пълната сумарност на бюджета. Т.е. въведоха ни постепенно в отговорностите.
Не бих казала, че е чак толкова сложно, но е много отговорно. Когато бюджетът е в цялост, с цялата сумарност на средствата трябва да се предвижда всичко. Започва се със заплати, всички видове осигуровки и т.н. Колегата директор много добре трябва да си направи прогнозните виждания, да си познава персонала, да има средна характеристика на възрастта на персонала. В зависимост от това е прослуженото време, възнагражденията за пенсиониране и пр. тънкости, които във времето се учат.
Издръжката на училището също е много важно нещо. Продължавам да твърдя, че има смисъл от това, защото в особена степен дисциплинира целия състав на институцията. Всеки си дава сметка за допустимите разходи - ток, вода, отопление, осветление, консумативи. Във времето, в което живеем, с всичките инфлационни процеси, с всичките недостатъчност като заплащане, хората са много чувствителни . Това носи в някаква степен известно успокоение на колегите, че са съпричастни, че управляват бюджета и знаят какво ще се случи.
- Кои са сериозните спънки при управлението на делегирания бюджет?
- В началото на календарната година ние знаем каква е издръжката на Старозагорска община, но не знаем каква ще е формулата, по която ще се осигуряват бюджетите на училищата. Трябва час по-скоро да се съберем под ръководството на общинските финансисти ида изработим тази формула.
Не е реалистично директорите на училищата да работят със 100% от определената издръжка за училището - 980 лв. на ученик по Закона за разпределението на бюджета. Обикновено се работи с 80%. Като се знае формулата, има по-голяма прозрачност, което формира заинтересованост и дисциплинираност. Тук слагам едно условие, колко важни са отпуските в ангажираността на учителите. През учебната година те имат различни видове ангажименти. Отпуските са обаче сравнително големи. Учителите имат стремление да натрупват отпуски. Обаче това ще тежи много върху бюджета, защото в даден момент тези отпуски трябва да се изплащат при преместване. при освобождаване и пр.
С новите промени в прилагане на Закона за народната просвета се очаква по друг начин да бъдат разпределяни часовете. Т.е. важно е колко учители ще бъдат назначавани и колко ще бъдат лекторските часове. Защото лекторските часове формират условни щатни бройки. Условните щатни бройки обаче не носят осигуровки на съответния служител, което е вид икономия. Т.е. по-изгодно е да има лекторски часове, отколкото назначен човек на щат. Освен това ваканциите също създават икономии... Въобще трябва да се влезе много внимателно в детайлите на разработването на бюджета. Много важно е да бъдат добре обучени хората, които ще поемат тези отговорности.
- В какво е Вашето несъгласие с прилагането на делегирания бюджет?
- Моето несъгласие е, че, за съжаление, качеството на образованието става функция от бюджета, т.е. то ще бъде за сметка на бюджета. В нашето училище имаме различни извънкласни дейности и допълнителни часове по езика. Немските ни паралелки се осигуряват с допълнителен брой часове, които са под формата на СИП. Това не е решено от Министерството на образованието. За тези допълнителни часове ние не получаваме субсидия. По същия начин стои въпросът и със занималните в полуинтернатните групи. Сумарно за нашето училище това формира 18 нови щата. Т.е. нашето училище е голямо, с много ученици, обаче като обезпечим всички тези допълнителни дейности, се изяжда голяма част от парите. Едно малко или пък средно училище, с аналогичен брой ученици, няма тези допълнителни часове. Там колегите ще бъдат много по-внимателни дали да дават часове за СИП.
Всяко училище се стреми да има собствен образ. За да го реализира, трябва да има специфични извънкласни дейности. Това към настоящия момент не е отразено в субсидията за бюджет.
Нашата община е първа категория, с 980 лв. издръжка на един ученик. Другите no-ниски категории са с много по-високи издръжки. Освен това за училища, които имат профил "хореография", или за спортно училище, издръжката на един ученик е в порядъка на над 2000 лв. За езикови гимназии като нас не е помислено.
Не отричам делегирания бюджет и съм убедена, че в no-голямата си част колегите също подкрепят този подход.
- Как директорът трябва да се превърне в мениджър?
- Първо трябва да изясним съдържанието на понятието "мениджър". Това означава да управляваш. Ние също управляваме, и то много неща - учебния процес, учебния план,
който също е функция от бюджета и т.н. Ако заложиш 6 паралелки в него, се променя кадровата обезпеченост, което също изяжда бюджета. Това също е част от управлението. Сега се практикува думата мениджър. Ние досега също менаджирахме, само че нямахме тези финансови задължения да управляваме бюджета, въпреки че имахме финансовите отговорности. Сега трябва да се научим да управляваме бюджетите. Това е нормално, защото всички ръководители на различни структури и институции имат и тези ангажименти. Тук има голяма празнина, която трябва да се търси в менаджирането - възможности за приходи.
Те могат да бъдат най-различни. Отдаването на помещения под наем са най-малките възможности. Отдаването на помещения или на двора ще влияе върху качеството на учебната среда. Има възможности за много проекти - от големи до малки. В момента към различните икономически региони грантовите схеми на европейските проекти са от 2 до 6 млн. лв. Има обаче парадокс. Общинските училища не могат да кандидатстват, защото де юре не сме юридическо лице и можем да кандидатстваме само чрез общината. Наистина много си струва, защото субсидиите са много големи. Важно е обаче как ще се напише проектът. Може да се кандидатства с един проект за няколко училища. Тук идва голямата роля на общината. Въобще ролята на общината в делегираните бюджети не означава нейното абдикиране. Напротив, ролята й като първостепенен разпоредител е много съществена.
Има други, по-малки проекти на стойност 80-100 хиляди лв. Другата възможност за кандидатстване е чрез училищните настоятелства. Парадоксът е, че нашето настоятелство не може да кандидатства за големите грантови европейски схеми, защото трябва да имаме лиценз за извършване на образователна услуга, т.е. да издаваме някакъв вид документ за професионално образование. Нямаме тази привилегия. Това могат да правят само професионалните училища. Т.е. общинските училища могат да кандидатстват за големите проекти само чрез общината, а всички професионални училища могат да кандидатстват самостоятелно. Това, според мене, в закона трябва да се промени. Други пътища са партньорства с други училища, различни форми на дарения и пр.
Учениците също могат да участват. Например по случай патронния празник на училището наши ученици откриха фотоизложба със собствени фотографии, които те обявяват, че ги продават, но да ги купуват нашите ученици. с които да украсяват класните си стаи. Следващата подготвена изложба е за първа пролет... Виждам, че има няколко откупки. По този начин се дисциплинира съзнанието на ученика.
Например момчетата от баскетболния ни отбор се оплакаха, че екипите им са отеснели и искат да се закупят нови. Разбрахме се, че това може да стане с част от получената общинска награда "Икар", която е 500 лв., и училището да даде част от парите. Заинтересоваността да бъде разпределена е също възпитателно.
27.02.2008
Още по темата:
Делегираните бюджети между ползата и проблемите

Подготвят делегираните бюджети и за професионалните гимназии
в. Посредник   Ваня КЮРЧЕВА
До края на март трябва да са факт и формулите на делегираните бюджети за професионалните училища. За целта в момента все още се работи по формулите. Как се работи в момента - с този въпрос се обърнахме към Бисерка Илиева, зам.-председател на общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, общински съветник и директор на Професионалната гимназия по лозарство и винарство в Плевен. "Към момента ние работим със спуснати лимити. Специално за нашата гимназия и сродните ни четири училища в страната те са в размер на 80% от делегираните бюджети за годината. Тоест месечно ние получаваме 1/12 от 80% от годишния делегиран бюджет - това е месечният ни актуален лимит. Тази сума се превежда от ведомственото министерство -Министерството на земеделието и продоволствието", обясни Бисерка Илиева.
В разговора стана ясно, че в момента се работи по формулите за делегираните бюджети за професионалните гимназии. Г-жа Илиева обясни, че в отделните направления средствата са различни, тоест единните стандарти за издръжка на един ученик в професионалните гимназии са различни и в зависимост от специалностите, в които сеобучаватучениците. "Стандартите са различни на отделните професии дори в рамките на едно училище - едни са селскостопанските специалности, други са за икономическите специалности, трети - за специалностите от хранително-вкусовата промишленост. Това е визирано в наредбата за единния стандарт за издръжка на един ученик. На базата на индивидуалните стандарти се правят в момента и формулите. Формулите се правят по министерства. Така например всички училища, които са към Министерството на земеделието и горите, ще имат една формула, по която ще работят с делегирани бюджети", каза още г-жа Илиева.
Към момента има два варианта за унифицирани формули на делегирани бюджети за професионалните училища. Единият е съотношение 80:20, което ще рече 80% от средствата по единните стандарти, а останалите 20% - по други показатели, определени от съответното ресорно министерство чрез договаряне с директорите на професионалните училища.
Другият вариант за формула е за съотношение 90:10, където 90% са парите по единните стандарти, а 10% - средствата по други показатели.
"По-добрият вариант е да бъде по-голям процентът по стандартите, катотуксъщоможе да има варианти - както 90:10, така и 95:5 например. Може да има вариант и за 100% средства по единните стандарти. Това ще означава, че даденото училище, с 400 ученици примерно, получава 660 ОООлева и повече никой не се занимава с това училище", обяснява още г-жа Илиева. В парите, за които става въпрос дотук обаче не влизат капиталовите разходи и стипендиите - те се осигуряват от първостепенния разпоредител допълнително над този бюджет, допълва Бисерка Илиева. За плевенската ПГ по лозарство и винарство първостепенен разпоредител е Министерството на земеделието и горите.
В края на разговора стигаме и до това, че реално делегираните бюджети ще влязат в сила не от началото на годината, както е по закон, а - образно казано - по никое време. "Реално първата година ще е трудна. Реализирането на делегираните бюджети ще започне от април, след като бъде приета формулата. Затова би трябвало държавата и съответните министерства като първа пилотна година за работа с делегирани бюджети да подадат ръка на училищата, на които бюджетите не им стигат. А това ще са най-малко половината от училищата в страната", допълни г-жа Илиева.
27.02.2008 

Делегирани от държавата дейности '2008 - стандарти за финансиране
 

ІІ.

Общообразователни училища

1.

1 група

 ученик

980

 

2 група

 ученик

1 051

 

3 група

 ученик

1 105

 

4 група

 ученик

1 184

2.

Паралелки с профил "Изкуства" - музика, изобразително изкуство, хореография и християнско изкуство

ученик

2 036


Вчера възникна  следния коментар сред директори и учители:
В съседното квартално училище /ОУ/ има профил "музика" и "изобразително изкуство"- прием след 5 клас, а  в  учебния план са  часовете  ЗИП.  Попадат ли тези паралелки в  категорията  паралелки  с профил "Изкуства".... и дали е възможно в  едно основно училище  ученици в профилирана  паралелка да "носят"  двойно по-висок  финансов ресурс  от учениците в  непрофилираната паралелка  в същото училище! А часовете са само  3 за учебна седмица!
По мое мнение тези паралелки /5-8клас/не попадат в категорията , носещи по-висок стандарт, защото според Наредба 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, само в гимназиалния етап  има регламентирана  подготовка по профил Изкуства:
Чл.11. Учебното време за задължителноизбираема подготовка в гимназиалния етап се използва за:
1. непрофилирана подготовка;
2. профилирана подготовка;
3. професионална подготовка
Чл.14. Профилите са: хуманитарен, природоматематически, чуждоезиков, технологичен, спорт, изкуства - музика, хореография, изобразително изкуство, християнско изкуство и култура.
Чл.15. (1) Профилираната подготовка се осъществява в учебните часове за задължителна и задължителноизбираема подготовка, определени за съответния клас в учебния план.
От целия спор останах  с убеждението, че учителите не познават  Наредба 6,  училищните колективи манипулират родителите, като изтъкват ЗИП  в 5-8 клас за профилирана  подготовка  с цел да привлекат повече деца, за да си запазят работните места. Директорите са в позицията на слушатели на общинските служители и РИО-експерти, които дават противоречиви указания.
Но ме впечатли   "професионалната завист",  проявена от   нормативното невежество и   силата на  "на тях им казали, че....":))
В някои  ОУ и СО  приемат деца  в 1 и 5 клас с  проверка на възможностите /изпит по музика, изобразително изкуство, спорт и др./ и масово се спекулира с  предлаганата профилираната подготовка! Това  води и до грешните изводи, че им се полагат и по-високите субсидии за училищата.
Моля за вашите коментари!