avatar

За градините и тръните.И за училището.

Детската градина.След отказа на дъщеря ми да я посещава,съэдаваме Родителски Кооперативи и във Варна.Благодаря за помощта и подкрепата на тези преди нас-Плейцентър Приятели,Ри-Ри-Ра,Приказен свят.Но това е лесното.Какво правим,като дойде време за училище?Засега не знам  училище,в което детето не само да добива академични познания,а и да живее и осъществява себе си.Дали ще има след две години?Ако го направим-ще.Макар да изглежда доста трудно,мисля че си заслужава.