avatar

Математическа магия

Нека всеки ученик да си избере едно число от 1 до 9, но да не казва кое е. Чрез магията на калкулатора ще можем да отгатнем кое е това число.

Любимото число да се умножи с 9. Сега полученото число да се умножи с 12,345,679.

ТАДАААА..... Калкулаторът показва любимото им число 9 пъти!

 

 

 Нека всеки ученик да си избере едно число от 1 до 100, но да не казва кое е.

Любимото число да се умножи с 2. Сега полученото число да се умножи с 5. Да кажат полученото чесло. От него да премахнат нулата и остава намисленото число.