avatar

Слънчевата система

 Разделът по Човекът и природата, свързан със Слънчевата система беше един от най-интересните за моите ученици. 

 Ето и някои от нашите занимания:

 

1. Слънчевата система и отвъд

 

2. Земята е кръгла

 

3. Космос

 

4. Изгрев - залез

 

5. Сезони

 

6. Макет на Слънчевата система