avatar

Игра на рими

 Дайте на децата няколко думички, с които да се опитат да направят римувано стихче. Вижте нашите тук.