avatar

Времева линия

Идея за преговор на историческата част по Човекът и  обществото чрез времева линия вижте тук.