avatar

вицове

Заекът и вълкът пили водка. Пили, пили и останала една бутилка. Решили да си избиват зъбите. Който избие повече зъби на другия, той ще изпие бутилката. 
Засилва се заекът. Бууум! Вълкът пада по гръб. 
- Колко? 
- Сссееест съба... 
Засилва се вълкът. Буууум! Заекът пада по гръб, претъркулва се няколко пъти и се фраска в едно дърво. 
- Колко! 
- Цетири. 
- Що толкова малко! 
- Стото няма повесе...