avatar

Бележки по История на България

Бележки по История на България
Ако ще обсъждаме и уточняваме с македонците общата ни история, от какви позиции ще го правим? Ще ги караме да приемат грешната трикомпонентна официална теза за произхода на българите? Или първо ние ще си изчистим авгиевите обори и ще приемем автохтонната теза като официална?

Какви сме българите? Тюрко-алтайци ? Или "славяни от митичните Припятски блата". Според родните ИМ историци сегашните румънци били потомци на даките. Сърбите се изкарват потомци на трибалите,албанците на пеласгите,гърците на синтеза между траки и елини. Турците си присвоиха тракийската Троя . Само нашите историци и техните задгранични приятели "пренесоха" по свръхестествен начин предците ни от Припят , Памир и Хиндукуш. Народите около нас са дошли от другаде за да заемат сегашните си земи. Ние като народ сме по тези земи от 8-9 хиляди години, а "нашите историци" насила и по безумен начин ни изкарват пришълци на прадядовите ни обиталища. Не, това не е безумие,това е престъпление !! И ДОКОГА ЩЕ ГО ПОЗВОЛЯВАМЕ ?
Всеки има зъб на някого другиго- само ние имаме зъб на първите българи. И ги правим тюрки, монголци, иранци(персийци), китайци, индийци, египтени, но не и българи...
Някои са просто продажници. Други хора са обременени от образованието,което са получили. А трети просто ги е страх и изпълняват поръчения. Но артефактите ,които разкриват ,говорят сами по себе си.

Най-големият проблем на историческата ни наука и на археолозите ни е в осмилянето на тракийското наследство. След като за директора на НИМ траките " ...СА ПРОСТИ И ТЪПИ СЕЛЯНИ,КОЗАРИ И ОВЧАРИ. ТОВА СА ТРАКИТЕ…“ значи нещо не е наред.
Наскоро сръбските историци посегнаха на нещо важно за нас като българи. Те си присвоиха 18 римски императори родени в земи от старото тракийско ,а по-късно и българско етническо землище. "Нашите" историци и археолози проспаха отново този пладнешки грабеж на историческото ни наследство. Целият проблем идва от това, че в българската историческа наука все още господства старата престъпно-грешна постановка ,че траките са избити,изчезнали или претопени от прииждащите от север славяни и прабългари. Докато историографията ни лежи на този тотално неверен възглед , съседите ни ще продължават да си присвояват нашата история и ще асимилират българите в съседните нам държави.

"Официално" са ни фалшифицирали историята разни чифути-Шафарик, Иречек, Чертков, безродника Златарски и други знайни и не знайни "герои", които "харизаха" древната тракийска/българска история/ на данайците от Етиопия, които от 1821 г. се казват гърци!; Нищо не казват за покръстването ни лично от апостол Павел и апостол Андрей първозванни, на разгрома на истинската Първоапостолска вяра, който нанася княз Борис първи на християнската ни илирийска църква/четете д-р Ганчо Ценов и Асен Чилингиров/
В 870 г. българите изоставят българското си верою, първохристиянството-Българската Апостолска Глаголическа Църква и приемат гръкоюдейския(еврейския) вариант на т.нар. православно християнство.

И да отговорим обощено:
Гетите, бесите, даките и мизите са директните предци, всъщност изброените тракийски племена след приемането на Христовата Вяра, за да се отличават от другите си събратя са приели тази дума блъгари, блъгарин и с времето това е станал етноним на всички останали тракийски племена, приели Христовото учение за своя Вяра.
Все пак, за да определят старите автори, че има тракийски народ, то това отделение от другите е били преди всичко по езика и обичаите. По-късно тия траки изчезват от изворите и се появяват на тяхно място първо българите, а след това словените заедно със склавините, което за човек, на който българският език му е роден е разбираемо кои за нас са словни и кои не са. А няколко века по-късно някъде след 16в. започва да се пише и се създава славянската теза. Така, че думите на Паисий писал в 18 век са напълно правилни: "измежду славяните, българите бяха най-славни ..."

Това което се учи училище и във факултетите по история, за някои е цялата и достатъчна истина. Точно това им е проблемът. Теорията за познанието твърди обратното...

Науката история работи с тези и теории, които подлежат на критика, доказване или оборване. Когато коментираш и правиш съвкупни заключения, те би трябвало да бъдат на база археология, история, извори(от съвременни на събитието летописци), лингвистика, генетика и антропология.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®˜Ⓥ