avatar

Чипровските килими

 Вписани в списъка на световното нематериално културно наследство през 2014 година, чипровските килими са един от символите на България. Поради тази причина нямаше как да не ги включа в заниманията ни по фолклор. 

 Можете да разгледате красотата им, пресъздадена от децата и да използвате предоставените шаблони. Нека изберем българското! 


Линк към публикацията в блога ми