avatar

Ледена епоха

* * *

А казваш, че било е лято
и полъхът в липите само сбъдване
на твой забравен сън.
При мен е зима.
Дърветата се пукат от студа,
замръзнали са в корените си.
Навън е ледена епоха,
отвътре  – също.
И няма даже спомени за сбъдване,
или пък сънища.
При теб е лято, казваш,
и се сещам
за бабите, насядали по пейките
и плочките, обсипани със кестени.
Аз съм на 8
и събирам камъчета –
безценната колекция от спомени.
Сега сърцето ми е натежало
и съм готов да го изхвърля
наедно със камъните.
Но не къде да е
и търся извор.
А изворите са замръзнали.
Навън е ледена епоха.