avatar

неразбрано

- Никога не съм искал да си отиваш!
- Така и не ми каза да остана...