avatar
+2 2 гласа

Сурва, сурва

Сурва, весела година
по гърбината на Админа!Картинката е от Интернет.