avatar
+1 1 глас

Мъртва красота

 Пеперудената красота

  само с карфици ли може

   да  запазим за вечността?

  Пеперудите  нима не се по красиви
   когато са  все още живи?