avatar

Край

- Изгубих те, нали?
- Не, изхвЪрли ме!