avatar

Първохристиянството на българите

Първохристиянството на българите

Гетите, бесите, даките и мизите са директните предци, всъщност изброените тракийски племена след приемането на Христовата Вяра, за да се отличават от другите си събратя са приели тази дума блъгари, блъгарин и с времето това е станал етноним на всички останали тракийски племена, приели Христовото учение за своя Вяра.

 

Все пак, за да определят старите автори, че има тракийски народ, то това отделение от другите е били преди всичко по езика и обичаите.  По-късно тия траки изчезват от изворите и се появяват на тяхно място първо българите, а след това словените заедно със склавините, което за човек, на който българският език му е роден е разбираемо кои за нас са словни и кои не са. А няколко века по-късно някъде след 16в.  започва да се пише и се създава славянската теза. Така, че думите на Паисий писал в 18 век са напълно правилни: "измежду славяните, българите бяха най-славни ..."

 

 В 3-и век от новата ера, когато започват борбите на гърци и юдеи срещу първохристиянството, най-вече в провинция Илирик. Тези борби приключват през 6-и век от новата ера с победа на юдеогръчкото християнство, след 3 века преследване на първохристияните (българите!), тяхното избиване и унищожаване на храмовете им (над 1000 разрушени храма за това време). Първият император, който премества столицата от Рим е Константин Велики (от Ниш), строителят на новата столица, Константинопол, на мястото на тракийското градче Бюзанти. А първият император, който прави опит да запази първохристиянството е Юстиниан (Управда), който създава Охридската Архиепископия, независима и равна на Ватикан и Цариград, унищожена от гърците в 1760 г

 

От 2-ри век повечето императори са траки чак до Василий Il. Тракия е до Троя. Императори са фригийците - малоазийските траки и арменци. Латинци (римляни) императори няма в Източен Рим. Теодосий l направил черковния преврат на събора през 382г. е испанец. Всички войни между Цариград и България са граждански на Верска основа. Защото Св. Цар Константин Велики дава статута на автономия(федеративност) на Мизия в рамките на Източен Рим. Мизия т.е. България е облагодетелства на от Константин в рамките на империята. Войните тръгват със свалянето на династията на Констанциите и преврата на юдеите в черквата през 382г. Тогава изведнъж започват прословутите "готски" и "варварски" нашествия. През 382г. Готската делегация на събора водена от Доростолския епископ Урфила не е допусната със силата на имперската гвардия на заседанията. Така влизат еврейските персонажи в християнството на Св. Цар Константин Велики. Войните са граждански и верски, между тези с Една Воля и тези с Две Воли. Между Единосущий и Подобносущий. А българските царе са се стремили да превземат Цариград, защото тази земя е тракийска откакто свят светува и основателят на Цариград е тракиец. Само българите наричаме Константинопол - Цариград. И затова има причина.

Прозвището на Спасителят на Европа от исляма е ТриВелий. Триждивеликият Велик. Само един е с такъв статут, патронът на Тривелий - Ерми Триждивеликият. ЕРМН е Български царски род. Както в "Именникът" така и на надписите на Омуртаг. ЕРМН не нито турчин, нито евреин, нито арабин още по-малко данаец. Ерми е Кръстителят на Младенецът Дионисий с вода. 500 г.пр.н.е. Божият Пратеник (Вестител на Божият Син ) . Това е Първохристиянството на Св.Цар Константин Велики и Св.Цар Тривелий. Варвари са онези, които са узурпирали административната и черковна власт в Цариград през 382г чрез преврат.

 

УРфила е социален статус а не лично име. Личното име изведено от Урфила е единственно и само българско. С него увяхват всички тези, Автори и БАНи.

 

Подобни социални статус и са Даскала, Попа, Бойила и т.н. модела е ясен.

 

За нещастие, с цялото ми уважение, Чилингиров не може да погледне зад юдохристиянството.

 

Св. Цар Костадин е не-случайно най-големия български светец. Но нито той, свикал първия събор, нито синовете му свикали втория събор, нито основаната от Костадин епископия на Мизия и лично от него назначения за епископ Урфила са юдействащи.

 

Затова нечетената от Авторите "Веда словена" има само един главен персонаж Урфен, Орфен.

 

УРфила е българското название на Орфей.  

 

Първата Константинополска династия е на Констанциите. Византия няма. Има Рим. В този Рим, в Тема Мизия живеят тъй наречените българи. Верска версия на Първохристиянството на Константин Велики от времето на неолита. За помоща на сънародниците си от мизийските княжества, Константин за да запази тронът си, издава закон за автономия - федеративност на Мизия. Така се основава България. По силата на този имперски закон българите по вяра и гети-готи по народност имат претенции по правото на наследство по древност на Цариградския трон. Не - случайно само ние наричаме градът Цариград. Само ние славим Константин като Свети Цар. Македонистите го ненавиждат.

След унищожаването на династията на Констанциите, особено при марана от Испания Теодосий, юдеите превземат Рим отново. След като Константин  забранява със закон юдейските и християнски празници да съвпадат.

Тогава, на събора конгрес през 382г. се ражда юдославие то с юдейските персонажи и бога Израилев. Готския Епископ от Доростол, водещ Готската делегация е недопуснат на заседанията. Епископ Урфила се връща в основаната от Св. Цар Константин Велики Доростолската епископия и българите в Мизия са в схизма оттогава от поюдейчения Цариград. В него време Тракия е Готия. В Одрин е престола на Готския епископ. Константин Велики стартира преселението на ЕДИН народ в собствените му територии чрез Доростолската епископия. Затова препоръчва Урфила за епископ. Затова строи Дунав мост1. Затова фортифицира Преслав, Плиска, Доростол и Констанца (Томи). Преселват се в Прародината си изселените при Троян Беси. Станали Визи...готи. Преселението на този народ е завършено при верската война с Цариград през 681г. и отделянето на Мизия административно и черковно от Цариград.

 

Българите са християни от 1 век  В 870 г. българите изоставят българското си верою, първохристиянството-Българската Апостолска Глаголическа Църква и приемат гръкоюдейския(еврейския) вариант на т.нар. православно християнство.

Първо Св.Първоапостол Андрей, после и Св.Първоапостол Павел проповядват на Балканите и Мала Азия Христовата Вяра,която би трябвало да наречем Първо-апостолическа!!!Това го пише точно Ганчо Ценов,който доколкото знам известно време се рови във Ватиканската библиотека,ако не греша!!!Ценов твърди,че първоначално е покръстено трако-македонското население на Солун и околността от ап.Павел.(И веднага след тях и мизите(българи)След тях в 144г.сл.хр. Св.ап.Ерм оглавява Епископията в Пловдив.За да има Епископия някъде трябва да има и църкви,нали!? Интересното е, че Първоапостолската Вяра се явява един вид "гностична"за Религията утвърдена от Константин и Вселенския събор! Явните разлики са причина за огромните и вековни църковни недоразумения в последствие,според мен!! Включително и т.нар. „Покръстване на българите” при Борис Михаил-,( приемането на  гръкоюдейския(еврейския) вариант на т.нар. православно християнство.) и по-точно съпротивата срещу него, дори от собствения му първороден син-Расате...

Веднага след това се появяват и богомилите, наследници на първохристиянството-Българската Апостолска Глаголическа Църква…

Обобщено:

 

Християнството не е ново – траките са първите християни, те създават Библия Бесика, в наши дни светът вече знае за нея. Владетелите на България  Кубрат(спорен), Аспарух(спорен), Тервел, са били християни. След тях идват богомилите, които трябва да ни върнат към изконното християнство.

 

С официалното покръстване на българите Борис I прави дипломатически ход, с който обаче разделя духовната власт от светската. Това събитие прекъсва мисията на българите и религията, която носят.

 

Проблемът винаги опира в това, че възприели вече новото християнство, трудно се схваща, че е възможно преди това да е имало друга трактовка!

 

В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис.

Той е каталогизиран като Epidamnos-414, а в текста намираме важно за нас име - Τηρες Τρεβελλου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел.

 

Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или илирийски народ!! Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих)също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ!!! Българите и древните мизи са един и същ народ. Затова и някой автори /Теофан, Йоан Антиохийски/, когато говорят за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи" явно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и летописци са ползвали друго "официозно" име /мизи/

В Британския музей се съхраняват ръкописи на св. епископ Йероним Стридонски (* 331 - † 420), които съдържат европейската част на карта, изработена въз основа на картите на "бащата на църковната история" св. епископ Евсевий Кесарийски (Памфили, * 270 - † 338), на която е обозначена Mesia hec & Vulgaria (Мизия тук е и България).

 

В нито едно предание БЪЛГАРСКО или народна песен Бог Отец, Богиня Майка и Син Божий не са евреи. Нито светите други персонажи. Защото в Българските народни обичаи и вярвания Богородица е Богиня Майка. А не плътска блудница омъжена за дърт нефелим и заченала от едикой си. Това лично мен ме обижда когато някой се пробва да ми го вменява.

 

Не прави ли впечатление, че днешната юдославна БПЦ не припознава нито една черква от преди робството!?

 

Всички тези черкви са музеи или в развалини. Особенно "базиликата" в Несебър и черквата със свастиките. Или църквата в Земен.

 

Дори брадатите скотове посегнаха на Баташкия храм. Храм на мъченичеството ни. Въпреки завещанието на батачани.

 

Светците на средновековна България не са днешните юдославни светци.

 

Или някой смята, че първият епископ на Доростол, лично назначен от най-големия български светец не е бил в Света почит от Крум и Муртагон?


Защо днес епископите УРфила и Авксентий не са светци?


Защо БПЦ просра (буквално) мощите на Патриарх Евтимий?

Защо търновската светица Света Филотея Търновска днес е закрилница на Румъния а българите не знаят, че изобщо е съществувала. Изобразявана ВИНАГИ в Българска носия.

 

Литература

 

Юлия Боева - "Мъдростта на Великата Майка".

Асен Чилингиров- „Вулканите, наводненията, археологията, политиката” София, 2010.

"Готи и гети", сборник-статии, София, 2005. ; „Готи и гети”- II сборник-статии, София, 2007.

Георги Сотиров- „Убийството на Юстиниановата самоличност“ (1974)

„Elementa Nova Pro Historia Macedono-Bulgarica“ (1986), Канада

„Омирово ехо в съвременната трако – македонска топонимия“

„Slavonic names in Greek and Roman antiquities“

„Кому принадлежи Линеар Б“

Николай Владикин- „История на древните траки“ (I — 1911 г., II — 1912 г.)

Д.П. Даскалов- Българите потомци на царствените скити и сармати

Ангелов, Димитър. Образуване на българската народност, София 1971

Акад. Методий Попов (1881-1954)- Най-големият български расолог и антрополог-

„Антропология на българския народ”

Евелина ФЛОРОВА - "Българската цивилизация”

Дамян Попхристов- "За богомилите от "уста на ухо"

Мишел Муние- "Катарското богомилско христянство"

Христо Буковски "Опасният архив на богомилите"

Архимандрит Кирил Рилски- "Българската самостоятелна църква в Илирия"

Иван Кирилов "Истината за богомилите.Документална хроника."

 

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®•