Преглед:
 
Преглед:
avatar

Последната версия на "Визия"-та е 1.3

Подчертавам, че последната версия на "Визия"-та е 1.3 от 10.10.2011 г.
Тя е във формат B5.

Изтеглете си и разпространявайте тази (премахнахме доста правописни грешки).
avatar

Съдържание

1. Въведение

2. „Промяна”-та

3. Прииждащото ново образование - Павел Лазаров

4. Моето педагогическо кредо – Анна Ананиева

5. Децата са цветята на живота – Теодора Атанасова

6. Към преодоляване на казармено-приютния модел на образованието - Румен Петров

7. Училището на нашите мечти – Анета Едрева

8. Гласът на ученицте

9. Душата на учителя - Шели ...

avatar

Коментари и въпроси по книгата

Моля пускайте коментарите и въпросите си по книгата тук.
(Право да пишат имат само регистриралите се в сайта.)