avatar

Global Children's Challenge

Представям ви тази световна здравна програма, която е стартирала миналата година и е обхванала 90 000 деца от 8 до 12 години от цял свят. Тази година ще се проведе от 15 септември до 3 ноември и ще включи 120 000 деца. Аз успях да получа потвърждение за един клас от нашето училище и тъй като има още възможности за одобряване на други участници, бързам да ви съобщя.

Програмата е насочена срещу затлъстяването при децата и привикването им към по- интензивен двигателен режим. В продължение на 50 дни децата носят педометър (крачкомер) и всеки ден се отчита колко крачки са направили. Класът играе като един отбор и всеки ден се вкарват в специален сайт данните за извървяните крачки. В сайта крачките се превръщат във виртуален път, който стига до географски забележителности. Естествено, учителят запознава децата с тези места и им показва снимки от тях. (Разбираемо, това е с цел децата да са мотивирани да се движат повече, за да стигнат по-далече и да видят повече места.)

Задължително трябва да спомена, че в одобрените училища ще пристигнат пратки в началото на септември, които ще съдържат педометрите, специална тетрадка за всеки ученик, в която да записва данните си, ръководство за учителя и т.н. Всичко това се предоставя напълно безплатно на училището.

Повече информация на сайта http://http://www.gccjunior.org/