avatar

"Капричос" на Франсиско Гоя в института Сервантес-възстановена статия

Изложбата ми бе препоръчана от приятел. Гравюрите са изложени в института Сервантес до 19.05.2009. Известната поредица гравюри на Гоя е замислена между 1797 и 1799 г., като творбите са отражение на яростната критика на великия артист спрямо ценностната система на обществото от онова време, чиито основи са застоят на нравите и потисничеството от страна на Църквата. Изложбата представя серията в пълния й блясък – с всичките нейни 80 графични произведения (офорти/акватинти), отпечатани от оригиналните плочи. Първите 36 гравюри са посветени на любовта и проституцията, както и на други теми като лошото възпитание на децата, брака по сметка, майчината жестокост, алчността, лакомията на монасите, контрабандата. От 37 до 42 гравюра включително са "капризи" за магарета. От 43 нататък изобилстват вещици, духове, монаси и дяволи. Определящо за цялостното внушение на серията е превърналото се в знак, мото на 43-ия офорт "Сънят на разума ражда чудовища".

 

 

Най-много истина за изкуството на Гоя, а и за всички нас се откриват в думите, които самият автор е избрал да придружават неговите гравюри. Звучи познато. Или с други думи, светът не се променил.

 

 

П.П. Снимките на графиките и част от текста са взети от Интернет.