avatar

Сухо къпане? Какво е това и кога се използва.

Как се мие коса със специална шапка и как с мокри кърпи се прави тоалет на цялото тяло за няколко минути?

Интересни публикации по тази тема има в областния всекидневник Бряг Русе 26 06 2019, информация  от БТА  и БНР със следните заглавия

Специалисти призовават методът "сухо къпане" да се внедри в болниците у нас 

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА УНИВЕРСИТЕТ И БОЛНИЦА ПОМАГА НА ТЕЖКО БОЛНИ

 Снимка: БРЯГ Демонстрация как се мие коса със специална шапка и как с мокри кърпи се прави тоалет на цялото тяло за няколко минути

Русенски университет „А.Кънчев“ и УМБАЛ „Канев” разработват хигиенни колички за лежащи пациенти.  „…студентката Наталия, показа на манекен как се мие коса със специална шапка и как с мокри кърпи се прави тоалет на цялото тяло за няколко минути. Проектът за бърз тоалет с мокри кърпи се нарича „Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами“…

" Методът "сухо къпане" трябва да бъде внедрен в българските болници и всеки тежко болен пациент на легло да получава хигиенна грижа чрез него. Това коментира доц. Деспина Георгиева от факултет "Обществено здраве и здравни грижи" към Русенския университет."


Случаите  с проблем за поддържане на лична хигиена могат да бъдат различни при деца, жени, възрастни или болни хора. За тези които се интересуват от  решението на подобни проблеми за самите тях или близките им за които се грижат, преките връзки към публикациите на Бряг Русе, БТА и БНР може да намерите в специализираната страница от сайта на Воев 
https://voevmedical.com/   за  хигиенните проблеми на хората  породени от неволно изпускане в леглото или  бельото,  липса на вода или недостиг на вода , страх от вода  и невъзможност за ползване на банята , при лежащо болни.   Хигиена , възрастни, болни на легло