avatar

Открива се неделно училище за деца

Училището е при храм „Св. св. Кирил и Методий” (до Женския пазар). Всички деца, желаещи да се докоснат до съкровищницата на православната вяра, са добре дошли!
Материалът, който ще се изучава, включва запознаване с основните библейски събития и личности, както и подробно обяснение и тълкуване на православното литургийно последование. Целта е да се създаде у децата една здрава ценностна система, която, заедно с придобитите знания, да помогне в изграждането им като облагородени в православието личности.
Преподавателите са Гергана Шопова и Кирил Маринов – студенти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Занятията ще започнат в началото на октомври и ще се провеждат от 12:00 ч. в Енорийския център при храма.
Повече информация можете да получите от координатора на проекта Силвана Павлова на тел: 0897912719