Всички постове по мини-спектакъл ключова дума

Преглед:
 
Преглед:
avatar

Театър в колата

"Постановка за многото говорене и малкото чуване, за слабата комуникация между хората и последиците от нейната абсолютна липса."
http://theatre.art.bg 
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET