avatar

Съдържание

1. Въведение

2. „Промяна”-та

3. Прииждащото ново образование - Павел Лазаров

4. Моето педагогическо кредо – Анна Ананиева

5. Децата са цветята на живота – Теодора Атанасова

6. Към преодоляване на казармено-приютния модел на образованието - Румен Петров

7. Училището на нашите мечти – Анета Едрева

8. Гласът на ученицте

9. Душата на учителя - Шели ...

Нямате право да видите пълното съдържание на публикацията. Ако сте нов потребител, моля регистрирайте се или е свържете с мениджъра на общността Визия за "Новото образование" на България за повече информация.