avatar

Последната версия на "Визия"-та е 1.3

Подчертавам, че последната версия на "Визия"-та е 1.3 от 10.10.2011 г.
Тя е във формат B5.

Изтеглете си и разпространявайте тази (премахнахме доста правописни грешки).
Нямате право да видите пълното съдържание на публикацията. Ако сте нов потребител, моля регистрирайте се или е свържете с мениджъра на общността Визия за "Новото образование" на България за повече информация.