avatar

Малък курс за освежаване на английският ви ;-)

 

 

Макар напоследък да не ми е твърде весело,реших и аз да пусна  нещо в тази общност, та дано се поразведря поне малко

 

Undressed custom model-Гол митнически модел

Manicure-Парите лекуват

I`m just asking-Аз съм просто кралят на задниците

I have been there-Там имам фасул

God only knows-Единственият нос на Бог

Do You feel alright?-Усещаш ли всички десни?

I fell in love-Паднах в любовта

I will never give up-Никога няма да го вдигне

May God be with you-Майска добра пчела за теб

Bad influence-Лоша простуда

Let`s have a party-Хайде да направим парти

Press space bar to continue-Пресоването на космическият бар ще продължи

I`ve justsaw yor balance sheet-Току-що теглихте една на лай……ят  ви баланс

Let it be-Пускайте ги ако са пчели