avatar

Тест за приоритетите във вашия живот

Момчил и Лилия са двама безумно влюбени младежи. Всичко в отношенията им върви гладко и те са много щастливи. Веднъж обаче се озовават на двата бряга на река, над която няма мост.
На брега, където е жената се намира и бизнесменът Борис. Той разбира, че тя желае да отиде отсреща и й предлага да я заведе с яхтата си. Условието е младата дама да му плати 20лв. Лилия отказва, защото ги няма.
Към тях се приближава друг мъж - Стоян. Дочул е разговорът им и казва, че е готов да даде парите на Лилия, ако тя спи с него.
Жената се съгласява. Щом получава парите, плаща на Борис и той я откарва на другия бряг.
Лилия и Момчил се събират и пак са много щастливи.
Не щеш ли скоро след случката Петър, приятел на Момчил, разбира за постъпката на Лилия и му съобщава. Щом чува това, Момчил скъсва с приятелката си.

-> Вашата задача е да подредите тези пет души Момчил, Лилия, Борис, Стоян и Петър в класация от най-добрия към най-лошия.

Начинът, по който сте подредили петимата, показва приоритетите ви в живота.
Момчил - морал
Стоян - секс
Лилия - любов
Борис - бизнес
Петър - приятелство