avatar

Моля, Ви дайте съвет как да преодолея смъртта на съпруга си?

Съпругът ми  загина в автомобилна катастрофа. Имам две  деца, за които искам да продължа напред! Как да преодолея всичко това. Много си го обичам !