avatar

Име, личност, обръщение

Какво означава, когато някой не се обръща  на име към друг? Познавам  един мъж, който не използва името на приятелката си, нито при диалог със самата нея, нито като говори за нея в 3 л.  Тя не е име, а е КОТЕ, КОТЕТО, независимо къде и пред кого разказва за приятелката си. Назовава името й само, когато това се изисква, например, при попълване на документи или в подобни случаи. Мисля, че това е смущаващо. Човекът е личност и име, а не единствено плюшена играчка или животинче...