avatar

Асертивност

Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира твоето самоуважение и уважението ти към другите. Тя се основава на философията за личната отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки - своята и на другите хора като отделни индивиди.

ДА СИ АСЕРТИВЕН ОЗНАЧАВА:

1. Да осъзнаеш че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш.

2. Да придобиеш ясна картина за това как се чувстваш и да разглеждаш чувствата като нещо значимо.

3. Да се изразяваш ясно, просто, директно и по свой начин.

4. Да не доминираш над другите и да не се разпореждаш с тях.

5. Да разглеждаш като предизвикателство ситуациите, в които ти (или други хора) не участваш равностойно.

6. Да си отворен и честен към себе си и към другите.

7. Да изслушваш гледната точка на другите и да проявяваш разбиране.

8. Да приемаш това, което чувстваш, мислиш и правиш. Да уважаваш чувствата на другите и нещата, които правят.


ДРУГИ НАЧИНИ НА ПОВЕДЕНИЕ

АГРЕСИВЕН
-преследване на своите цели
-принуждаване на другите да вършат неща, които не искат
-незачитане гледната точка и правото на другите
-търсене на печалба за себе си на всяка цена
-доминиране, обиждане и унижаване на другите
-проява на насилие над другите

ТУК ПРИНЦИПЪТ Е: АЗ ПЕЧЕЛЯ ТИ ГУБИШ


МАНИПУЛАТИВЕН
-привидно възпитано и външно нападателно поведение
-пренебрегване на другите
-мълчание
-прикритост в отношенията с другите
-оставяне на чувство за вина у другите, ако не направят това, което се иска от тях

ПРИНЦИПЪТ Е: АЗ ПЕЧЕЛЯ ТИ ГУБИШ


ПАСИВЕН
-избягване на конфликти
-казване "да" когато желанието е да се каже "не"
-поставяне потребностите на останалите винаги на първо място
-неизразяване на чувства
-превене на неща, които не са желани или за които няма вътрешно съгласие
-неяснота относно желанията и чувствата
-възприемане на себе си като жертва на несправедливости
-нерешителност, мекушавост, черногледство
-самоподценяване и самоунижаване

ТУК - АЗ ГУБЯ ТИ ПЕЧЕЛИШ


Асертивността се основава на принципа: АЗ ПЕЧЛЯ - ТИ ПЕЧЕЛИШ

АСЕРТИВНИ ПРАВА

АЗ ИМАМ ПРАВОТО:

-да се отнасят към мен с еднакво уважение независимо от възрастта ми, расата, социалното положение, пола, спосбностите или икономическото ми състояние.

-да изразявам своите чувства и мнения

-да изисквам отговор

-да бъда изслушван и да не се съгласявам

-да имам различни потребности и нужди от тези на другите хора

-да казвам "НЕ"

-да бъда критичен към другите по един конструктивен начин

-да знам, когато ме критикуват и да имам възможността да отговоря на критиката към мен

-да имам време да помисля когато взимам решения

-да казвам това, което искам

-да казвм, когато не разбирам и да искам повече информация

-да бъда отговорен за собствените си действия

-да не завися от одобрението на другите

-да имам собствени лични сфери, независимо от ролите, в които другите ме виждат, например: майка, дъщеря, баща, студент и др.

-да се съпротивлявам на нагласите и поведенията, които дискриминират хората

-да се радвам

-....................................................................................................

-......................................................................................................

-...................................................................................................


МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

-да се отнасям към другите с уважение и да се противопоставям на ситуациите, в които някой е дискриминиран

-да изслушвам гледната точка на другите, предложенията им, мненията, които изразяват и да им давам отговор

-да не пренебрегвам гледните точки и мненията на другите, когато са различни от моите

-да приема факта, че някои от молбите, които отправям, могат да не бъдат изпълнени

-да приема, че другите имат право да критикуват моите действия, ако го правят по конструктивен начин

-да проявя разбиране когато другите правят грешки

-да уважавам правата на другите хора и желанието им да говорят за себе си

-.................................................................................................

-.................................................................................................

-..................................................................................................


НАЧИНИ ДА БЪДЕМ АСЕРТИВНИ

Говори за себе си:
"Аз мисля..." вместо "хората смятат, че...” или "Не мисли че това решение е добро."

Кажи как се чувстваш:
"Чувствам, че не мога да се справя” или "Чувствам се зле с това"

Поеми отговорност за чувствата си:
"Яд ме е като се държиш така” вместо "Ти се държиш зле и това ме ядосва"

Кажи ясно какво искаш:
"Искам да дойда с теб!"

Отдели фактите от мненията:
"Аз смятам че това е добър начин”, а не "Факт е че това е най-добрият начин."

Знай че нещата могат да са различни за различните хора:
"Този начин е добър за мен" вместо "Този начин е добър"

Бъди директен:
"Катя, не ми е приятно да ме прекъсваш”, а не "Забелязвал ли си как Катя прекъсва другите докато говорят"

Бъди готов да преговаряш:
"Не мога да свърша това сега, както искаш, но ще го направя утре след обяд"

Използвай "искам" вместо "трябва":
"Искам да свърша тази работа днес, затова няма да дойда с теб" вместо "Трябва да свърша работата, затова не мога да дойда с теб." (не прехвърляй отговорността вън от себе си, ти искаш и исканията ти трябва да бъдат уважени, не да се съобразят с дейността ти а с теб)

Стимулирай и другите да бъдат асертивни:
"Какво искаш да направя?"