avatar

Почеркът и вашият характер

Почеркът на всеки човек се състои от различни елементи. По-долу са коментирани някои от най-често срещаните белези с техните графологични интерпретации.

ГОЛЕМИНА НА ПОЧЕРКА
>> едър почерк - показва устрем към действие, голяма издръжливост, стремеж за изява.
>> дребен почерк - означава самообладание, концентрация, хладнокръвие,  спокойствие, остроумие, загриженост, отговорност, но също и пасивност, дребнавост,  сприхавост, прикритост.

ШИРОЧИНА
>> широк почерк - размах на действията, усърдие, решителност, широта на интересите, безгрижност, общителност, непринуденост, щедрост, но и нетърпение и немарливост.
>> тесен почерк - самообладание, сдържаност, затвореност, скъперничество, изпълнителност, жестокост

ОБЩ ВИД НА ПОЧЕРКА
>> закръгленост - гордост, самолюбие, предприемчивост, активност, стремеж към господство.
>> изобилие от полукръгове, дъги, завъртулки - самонадеяност, безгрижие и лекомислие.
>>"треперещ", ъгловат - невротичност, неувереност, обидчивост, меланхоличност
>> силно ъгловат - егоизъм, твърдост, устойчивост, инат
>> прост и ясен - прозорливост, благоразумие, самостоятелност, увереност, успеваемост.
>> слаб и неравномерен почерк - егоизъм, избухливост, завист, ревнивост, недоволство, чувственост.
>> без натиск - безхарактерност, изтънчена чувствителност, отстъпчивост, нерешителност

ВИСОЧИНА НАГОРЕ (Засяга всички букви, които стърчат нагоре.)
>> подчертана височина нагоре - интелигентни наклонности, идеализъм, но също и определена доза раздразнителност.
>> малка височина нагоре - разсъдливост, способност за наблюдение, материализъм.

ДЪЛЖИНА НА СТЪРЧАЩИТЕ НАДОЛУ БУКВИ
>> подчертано удължаване - реалистично мислене и спортни интереси.
>> малка дължина надолу - липса на размах, скромност, невзискателност и несигурност.

НАКЛОН НА ПОЧЕРКА
Почеркът преминава от силно наклонен надясно, през напълно изправен до силно наклонен наляво. Съответно на това тълкуванията ca:

po4erk


РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУМИТЕ
>> големи разстояния - означават ред и яснота. Могат обаче да насочват и към усамотение.
>> почти липсващи разстояния - повърхностни взаимоотношения, може би дори липса на дистанция.

РЕДОВЕ
>> спускащи се надолу - песимизъм, недостиг на енергия, апатия, липса на инициативност, неувереност, сантименталност
>> прави редове - спокойствие, увереност, силна воля, умереност, разсъдливост, развито чувство за дълг
>> издигащи се нагоре - енергичност, силна воля, самолюбие, оптимизъм, смелост, решителност, самоувереност, успеваемост, тщестлавие
>> вълнообразни редове - хитрост, лъжливост, изопачаване, ловкост, търговски наклонности

БУКВИ
>> подредени - порядъчност
>> високи - аристократизъм
>> разклонени - смелост
>> слети - мечтателност
>> разделени - разсъдливост
>> големи - откровеност
>> ъгловати - егоизъм
>> закръглени - доброта
>> бледи - слаба воля
>> ясни, 'твърди' букви - силна воля и енергичност
>> равни - спокойствие
>> "тлъсти" букви - порочност
>> тънки букви - научност
>> преплетени - дипломатичност
>> отчетливи букви - скептицизъм
>> изолирани букви - самостоятелност, липса на практичност
>> свързани букви - прозаична натура, практичност

ГЛАВНИ БУКВИ
>> високи - твърдост, смелост, предприемчивост, хвалебственост, много силна воля
>> високи и тесни - сдържаост, умереност
>> наличие на извивки - излишества и фантазия
>>широки извивки - материализъм, действеност, склонност към преувеличаване, разточителност
>> главни букви с големина равна на малките - прикритост, сдържаност, деловитост, наред с лицемерие и малодушие
>> прекалено едри главни букви - лидерска нагласа на личността.

ПОЛЕ В НАЧАЛОТО НА РЕДА
>> тясно - предпазливост, страдание, дребнавост
>> широко - активност, липса на дребнавост

ПОДПИС
>> липса на завъртулки - разсъдливост, наблюдателност, самостоятелност, ум, смелост
>>с допълнителни завъртулки - тщестлавие, гордост, самолюбие, съзнание за собствено достойнство
>> с усукани извивки - неблагоразумна и недалновидна натура
>> извивки под формата на паяжина - ловкост, прикритост
>> във вид на тирбушон - наблюдателност и хитрост
>> във вид на черта - жива натура
>> само фамилията - безхарактерност, скромност, учтивост
>> подпис, който започва с първата буква от името - отговорен и мислещ човек
>> завършващ с остър щрих и точка - недоверие, предпазливост
>> кукички, скоби, кавички преди и след подписа - голяма недоверчивост
>> сбит и скучен - правдивост, любов към яснотата
>> вълнообразен подпис - увлекателна натура, чувствителност, понякога талантливост
>> зиг-заг с остри ъгли - непреодолима енергичност.
>> издигащ се нагоре подпис - оптимизъм, енергичен характер
>> спускащ се надолу подпис - неувереност
>> хоризонтално разположен подпис - уравновесеност