"Съхранете българското" - пролетен празник на децата от подготвителна група

от Ina Stoianova на 13 април 2009, 08:30

Категории: Сценарии - Подготовка за училище /6-7 години/
Ключови думи: сценарий за подготвителна група

 
Здравейте! Ще се помъча да кача един сценарий за пролетен празник, направен от мен и моята колежка преди 6 години. Подходящ е и е изпълнен от деца от подготвителна група в детската градина. Изпълнен е с много хумор, с български народни приказки, с български народни песни и танци. Всички деца, бяха облечени в национални носии и се получи нещо много ефектно.

Дано послужи на някой или пък да почерпите идеи от него!

                           

                        

С   Ц   Е   Н   А   Р   И   Й

            З  А     П  Р  О  Л  Е  Т  Е  Н     П  Р  А  З  Н  И  К

 

         Добро утро, Благо, станал си рано. Едва е утро, а си мирише на пролет. Да ще да зароси, да завали, земята добре да напои.

         Росице, никакво облаче не се вижда, по небето, от де да дойде този дъжд? Ето, дядо Корчан и Дъбака цяла седмица се трудят неуморно, строят вятърна мелница.

         Чукай, чукай, дядо Корчане, пък каквото ще да стане.

         Ей, Дъбак, всички разбрахме, че не си слабак. Дано трудът ти да не  отиде напразно. Най-накрая ще завали, ама нейсе.

         Хубаво е нашето село-Веселинка! Хубаво е да го гледаш от близо и от далече. Малки бели къщурки са плъзнали като овце по полегатия склон на каменистия баир, да ти е мило и драго да го гледаш.

         А като влезеш вътре, в наше село, особено сега- напролет, и като погледнеш насам, и като погледнеш натам, цъфнали дърветата, като булки, замирисало на младост, а по тях като жужнали ония ми ти пчели, чудо невиждано.

         Така е, така е. А на мегдана се намира най-хубавата чешма от всички села наоколо. Тук се събират и млади и стари да пийнат водица, тук се играят най-хубавите български хора, тук се пеят най-хубавите и кръшни момински песни. Чуй, чуй, от някъде се чува такава песен, издигне се на високо, широка като полето и примре от възторг.

/ ЧУВА СЕ МУЗИКАТА, А ДЕВОЙКИТЕ НАЛИВАТ ВОДА ОТ ЧЕШМАТАДОКАТО ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ/

ПЕСЕН       Тръгнала е Дена, мамо, за вода студена  /2

                   Ах,Дено,Денке ле, за вода студена

                   Менците й светят ,мамо, като ясно слънце/2

                  Ах,Дено, Денке ле, като ясно слънце

                   Чиста, бяла, пременена, всякога стъкмена

                   Ах,Дено,Денке ле всякога стъкмена.

         Сливи за смет продавам, сливи за смет продавам!

         Какъв е тоя чуноват дядо,какво продава?

         Сливи продава.

         Ти чу ли, чу ли, тръгнал е да търси булка за сина си.

         Коя ли ще избере?

         Сливи за смет продавам! Сливи за смет продавам!

        Хайде да отидем в къщи да съберем смет, та да си вземем сливи.

/МОМЧЕТО СЯДА ДА ПОЧИНЕ, ИЗЛИЗАТ  МОМЧЕ И МОМИЧЕ/

         Пита ли, Тинке, майка си дава ли тебе на мене?

         Не съм я, Кольо, питала. Най съм си снощи дочула мама на тате да дума: Даваш ли Тинка за Кольо? А тате на мама отвърна: Девет дъщери да имам, една на Кольо не давам.

         Тинке ле, моя изгоро, няма баща ти да питам! Ще те грабна, Тинке, и отведа, моя невяста да бъдеш.

         Е, това е радост, кога е любов и младост! Сливи за смет продавам, сливи за смет продавам!

/СЛЕД МАЛКО ДЕВОЙКИТЕ НОСЯТ ТОРБИЧКИ, ЕДНАТА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ ДРУГИТЕ/

         Вижте аз колко смет събрах. Добре, че дойде този глупав сливар, та да ни даде сливи за сметта.

         А вижте пък аз колко събрах, а в къщи колко много има още да събирам ...

/ДАВАТ МУ ТОРБИЧКИТЕ , А ТОЙ ИМ ДАВА СЛИВИ, НА ДВЕТЕ ПОВЕЧЕ, А НА ТРЕТАТА ГОВОРИ/

         Ей, хубава девойко, малко смет си събрала. За толкова смет колко сливи да ти дам?

         Нямаме повече, чичко, даже никак нямаме, а и тази смет не е от нашата къща, дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат.

         Ето, това ще бъде моята снаха! Такова чисто и работливо момиче търся. Тя ще бъде най-добрата къщовница за моя син.

ПЕСЕН       Цъфнало/2 цвете шарено/2/

                   На момино/2 пенджере/2/

                   Сутрин го/2 моме полива/2/

                   Вечер го/2 момче обира/2/

                   Моме го/2 люто кълнеше/2/

                   Пукнало/2 лудо треснало/2/

                   Не знаеш/2 моми да любиш/2/

                   Сал знаеш/2 цвете да береш/2/

                   Цветето е/2 за поливане/?

                   Момето е/2 за милуване

         Селото се вече пробуди, всеки захваща да се труди. Ето я, виж, нашата Стана тръгна с менци към герана.

         Вода тече по бели камъни. Станка отива вода да налива. По чорапки копринени, по чехли кадифени.

         Облякла е бяла риза, бяла риза като бял облак.Запасала е жълта фуста, жълта фуста като минзухар.

       Разрешила е буйна коса, буйна коса като паун перо.Закичила е росна китка, росна китка босилкова.

         Че кой тича вода да напива, вода да напива, китка да вземе. Уж да рече: Изгорях за вода. Иван рече: Изгорях за Станка!

/ВЕСЕЛ СМЯХ/

ПЕСЕН       Тръгна Станка за водица,с крива нова кобилица

                   Насреща й лудо младо, то на Станка проговаря

               Дай ми, Станке, студна вода, студна вода - кладенчова

                   Мене мама заръчала ерген вода да не давам.

         Ех, че чудно наше село. На селата е начело. Къщите му подредени, подредени, наредени. Вижте белите комини, да ги гледа кой как мине.

         Я, кое е това момче, що минава по мегдана?

         Братовото момче на Хитър Петър, дошло ни е на гости от няколко дни.

         А, ей го и Петър. Плет плете, по три пръта преплита. Плети Петре плета, да не падне Петре плета.

         Хайде, чичовото момче, почисти си дрехите и се измий.

         Чичо, защо да се мия и да се чистя? Нали утре като играя пак ще се изцапам?

         Тогава вземи лопатата и метлата и отиди да почистиш двора, където е спало магарето.

         Чичо, защо само ми отваряш работа, нали утре магарето пак ще изцапа?

         Е, добре, тъй да бъде, щом казваш.

/ПОЯВЯВА  СЕ  ДЕВОЙКА/

         Слушай, жено, довечера ще ядем скришно от момчето.

         Защо, Петре, нали детето ни е на гости? Тъй ли ще го посрещнем?

         Според гостенина и посрещането.

         Чичо, кога ще ядем? Гладен съм като вълк!

         Гладен ли си? Вече няма да ядем, момчето ми.

         Защо, чичо Петре?

         Ами ти,момче, казваш, че няма да си чистиш дрехите, защото пак ще ги изцапаш, тогава аз реших, че вече няма да ядем, защото пак ще огладнеем.

/МОМЧЕТО СЕ ИЗМИВА НА ЧЕШМАТА,ИЗМИТА ДВОРА/

         Ето така вече става.Чист човек-чисто носи и сладко яде.

         Хайде да влезем вътре да обядваме.

ПЕСЕН       Конче водя, мамо,конче водя,по стръмни чукари

                   Хем го водя,мамо,хем го водя,хем му песен пея

                   Да отидем,конче,да отидем,долу у селото

                   У селото,конче,на мегдана,на момина чешма

/ИЗЛИЗА МОМЧЕ,КОЕТО ХВЪРЛЯ КАЛПАК И ВИКА/

         Отгатнах! Отгатнах гатанката!

         Стой, бе момче, уплаши ми коня! Какво отгатна?

         Ето сега ще ви кажа: Кое е това нещо, което е от човека по-високо и от кокошката по малко?

/ДЕЦАТА СЕ ПИТАТ И ГОВОРЯТ: Е НЕ МОЖЕМ ДА ОТГАТНЕМ, КАЖИ НИ КАКВО Е ТОВА?/

         Калпакът-по малък е от кокошка, а като го нахлупиш на главата по висок от тебе става.

         Така е, ти си досетливо момче, прощавам ти, дето уплаши коня ми.

/ПОЯВЯВА СЕ ОТНОВО ХИТЪР ПЕТЪР/

         Който от вас дойде с мен и ми носи кошницата, ще му кажа три поуки!

         Аз ще дойда.

/МОМЧЕТО ВЗИМА КОШНИЦАТА И ТРЪГВАТ/

         Е, казвай, Хитър Петре, първата поука.

         Ако ти кажат, че е по-добре да си гладен, отколкото сит-да не им вярваш.

/ХОДЯТ МАЛКО/

         Добре, кажи ми втората поука.

         Ако ти кажат, че е по добре да вървиш пеш, отколкото да яздиш кон-да не им вярваш.

/ХОДЯТ МАЛКО/

         Добре, Хитър Петре, кажи ми третата поука-последната.

         Ако ти кажат, че има някой по-глупав от тебе-да не им вярваш.

/МОМЧЕТО ТРЪСВА КОШНИЦАТА/

         Слушай сега една поука и от мен, Хитър Петре, ако ти кажат, че има едно здраво яйце в кошницата, да не им вярваш.

/НАПРЕД ИЗЛИЗА ДЕВОЙКА,С КИТКА И СТОМНА В РЪКА /

ПЕСЕН       Сама китка, мамо, сама китка,сама китка продумала

                   Ох,ле-ле-ле,продумала

                   Берете ме,мамо,берете ме,берете ме,носете ме

                   Ох,ле-ле-ле,носете ме

                   Носете ме,мамо,носете ме,на ергени не давайте

                   Ох,ле-ле-ле,не давайте

                   Ергените,мамо,ергените,ергените лудо одат

                   Ох, ле-ле-ле,лудо носят

                   А момите,мамо,а момите,а момите крепно одат

                   Ох,ле-ле-ле,крепно носят

                 Сама китка,мамо,сама китка,сама китка продумала

                   Ох,ле-ле-ле,продумала

         За твоето либе ли е тази китка,която държиш в ръката си?

         За него е. И водица ще му налея, китка съм му набрала от гората, от полето и от моята градинка.Здравецът е набран от моята градинка, да е жив и здрав. Ето и стръкче босилек, набрала съм го ей там, зад селото, в полето.Още имам и жълта тинтява. Чула съм, че я берат за лек и  да ме помни и да не ме забравя. И още съм набрала пресни дъбови листа от селската гора. Е,хайде,довиждане, че бързам водица да му занеса.

         Носи му много здраве и от нас!

         Чувам гласа на дядо Тричко.

        Ставай, бабо, вече слънцето напече, на нивата иди и ряпа набери.

         Ще тръгна направо, по таз козя пътека. Ще спра на зелена тревица да ми почине душица.

         Тръгна мойта баба време да не губи, тръгна и отиде ряпа да наскубе.

         Не намерих ряпа бяла и червена и се връщам ази много уморена.

         Мари, пуста бабо, ряпата къде е?

         Скубах, дядо, скубах, ама във гората срещнах Кумчо Вълчо, та ми взе торбата.

/ДЕВОЙКАТА БУТА ГЪРНЕ И ВИКА/

         Тичай, дядо, тичай, каша не остана!

         Мари, пуста бабо, пак ли пакост стори. Гърнето не е столче за седене! Малко не помисли ли за мене, та да бутнеш кашата с гърнето? То не става вече и каша за прасето!

         Що съм крива, дядо белобрадо, като ходиш ден-два по стадо, та не мислиш, че за твойта баба едно столче на три крака трябва. Крива ли съм? Е, бутнах аз гърнето.Да сме живи, здрави, ще гоим прасето.

         Чакайте,бабо и дядо, не се ядосвайте.Чуйте една песен.

ПЕСЕН       Дядо Тричко знае всичко

                   Шие капи от чорапи

                   Лови раци със мустаци

                   Спира влака със кривака

                   Брули дюли със цървули

                   Гали булки кат гъдулки

         Ами, дядо, я иди долу в селото и купи бяла пшеница. И още една шарена свирка-двойница. Пък да подкараш песни, че да ти писне ухото.Дядо, хем да свириш ситната, а баба да води хорото.

         Да бях младо, с вакло стадо, та да пея, да лудея, по планините и долините, със момите по чешмите, аз да ходя и да водя и хорото във селото. Ех, защо съм дядо, а не лудо младо! Внучке, я вие да играете, а ние да ви гледаме.

РЪЧЕНИЦА   ИГРАЯТ

                   Либе ле/2,либе Цеко ле,отде взе/2 риза та дойде/2

                   Взел съм я/2 отде съм я взел,гледай ме/2 нали съм дошел

                   Либе ле/2,либе Цеко ле, отде взе/2 потури та дойде/2

                   Взел съм ги/2отде съм ги взел,гледай ме/2 нали съм дошел

                   Либе ле/2,либе Цеко ле, отде взе цървули та дойде

                   Взел съм ги/2 отде съм ги взел,гледай ме/2 нали съм дошел

                   Либе ле/2,либе Цеко ле, отде взе/2 пояс та дойде/2

                   Взел съм го/2отде съм го взел,гледай ме/2 нали съм дошел

                   Гледай ме/2 за теб съм дошел

/МОМЧЕТО ОБГРЪЩА С ПОЯС ИЛИ С РЪКА ДЕВОЙКА ПРЕЗ КРЪСТА И Я ОТВЛИЧА/

         Слънцето пече, устата ти се пука от жажда, харно е да се седи и да се шета у дома на сянка, а?

         Щом ти се вижда просто и лесно шетането, хайде да си променим  работата. Аз ще върша твоята, а ти моята.

         Добре, така да бъде.

      Хем добре гледай всичко да свършиш. Изкарай кравите, нахрани пилците, приготви обяд и вечеря, опечи хляб, избий маслото. Е, аз отивам на нивата да ора.

/МОМЧЕТО СЕ ВЪРТИ И ГОВОРИ/

         Пустите му пилци почнаха да бягат. Я да ги завържа. Тази крава-рогата си бутна ведрото с млякото. Масло не мога да избия! Ох, изгорих си пръстите на този огън! А как ли се меси хляб? Леле, орелът отнесе пилците. Ами сега и жената се връща вече...

         Къде са пилците и квачката?

         Орелът ги отнесе.

         Опече ли хляб?

         Тестото и свинята не щя да го яде.

         Ами маслото изби ли?

         Кравата катурна ведрото с млякото.

         Е, добре, хайде да вечеряме тогава.

        Та ти не виждаш ли, че огъня не можах да запаля? Нищо не се получи.

         Е, мъжо, харно си свършил къщната работа. И утре така я свърши.

         Утре ли? Утре няма да е така-аз ще си върша моята работа, а ти твоята. Кой каквото си знае - това ще си върши. Разбра ли?

         Умен си ми, мъжо, аз за това те обичам!

ПЕСЕН       Извор вода извираше,йох,мари,йох,

                   Мома в него е взираше,йох...

                   Във вода се огледала,йох...

                   Па сама се харесала,йох...

                   Как съм бяла и червена,йох...

                   Да съм малко по-височка,йох...

                   Как е бяла и червена,йох...

                   Да е малко по височка,йох...

                   Женени бих разженила,йох...

                   Годени бих разгодила,йох...

                   Женени би разженила,йох...

                   Годени би разгодила,йох...

         Слушайте сега аз какво ще ви река. Дума ми Лило гайдаря да стана, да му пристана. Тюх, мене ме мързи да стана къщата да си премета, та камо ли да му пристана. Бре, бре, бре, каква ли мома ще стана, тюх, като ме мързи да стана. Вечер ме бият да лягам, утрин ме ритат да ставам.

         Богданке, Богданке, виж, майката и бащата на Лило идват да те искат.

         Богданке, дъще, стани, че ни идват сватовници.

         Чух, че имате хубава мома за женене, дойдохме да я вземем за снаха.

         Нащата Богданка нищо не знае да работи.

         Нищо, нищо, у нас който иска да работи-работи, а който не иска-така си стои.

/ОТВЕЖДАТ  МОМАТА. СЛАГАТ  ТРАПЕЗА, ХЛЯБ НА НЕЯ, ЧУПЯТ ОТ ХЛЯБА, НА ВСИЧКИ РАЗДАВАТ, А НА ДЕВОЙКАТА НЕ./

         А на булката? Тя няма ли да яде?

         Тя не е гладна, който не работи не огладнява.

/ЯДАТ, МОМАТА Е ОТСТРАНИ, ВДИГАТ МАСАТА/

         Ох, гладни очи заспиват ли? Първо ще се измия, после да напълня вода, да сложа закуската на масата. Ох,свърших работата за сега.

         Я, невястата вече е станала и закуска е направила. Колко работа е свършила. Хайде, невясто, ела при нас да закусим. Ето и на тебе най-голямото парче хляб. Днес ти работи най-много от всички ни.

         Кой ли идва сега? Добре дошли, сватове.

         Мамо, тате, по-скоро слизайте от колата и се хващайте на работа. Тук не е като у нас. Тук който не работи не му дават да яде.

ПЕСЕН       Домиля ми, Ягодо,домиля ми,Ягодице,

                   Домиля ми в село да се върна

                   Домиля ми майка да прегърна

                   Майка мила,Ягодо,майка мила,Ягодице,

                   Майка мила що ме е родила/2

         Много ти прилича,Петко,синя антерия,

         Много ти прилича,Петко,калпак самурлия,

         Много ти приличат,Петко,шарени калцунки,

         Много ти приличат,Петко,новите цървулки.

         Какво държиш в ръката?

         Вижте, две парички имам, чичо ми ги даде. А сега къде отивам кой ще ми обади?

/ВСИЧКИ СЕ ПИТАТ : КЪДЕ ОТИВА?/

         Шапката ще си нахлупя и право в дюкяна, там мустаци ще си купя-голям мъж да стана.

         Коя е тази мома,седнала на прага на оная къща?

         Не я ли позна? Това е Ванката.

ПЕСЕН      Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре

                  Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре

                  Ванка на вратици, дос, Ванка на вратици

                  Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре

                  Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете

                  Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре

                  Кому че го дадеш,дос,кому че го дадеш

                  Ти лудо,Джоре дос, ти си лудо Джоре

                  Който мене сака дос, който мене сака

                  Него че го дадам,дос, него че го дадам

                  Ти лудо Джоре дос , ти си лудо Джоре

/ТРИ ДЕВОЙКИ СИ ГОВОРЯТ/

         Мамо, мамо, ти се върна.

        Ох, изморих е от толкова ходене.От сутринта съм тръгнала. Имате много здраве от бате ви. А вие какво правихте без мене цяла седмица?

         Аз плаках за тебе, мале, както малкото теленце плаче за майка си.

         Аз оплаквах както славей пее за слънце.

/ТРЕТАТА ДЕВОЙКАТА НОСИ СТОЛЧЕ, ГАЛИ МАЙКАТА ПО ГЛАВАТА И ГОВОРИ/

         Аз те сънувах, мале, както розата сънува сутрин росата.

         Сполай ви, щерки мили, за обичта. Честита съм с таквиз рожби!

         Вашите дъщери са не само мили, те са и много красиви!

/ПЕСЕН       Мари,бабо,гърбава,имаш щерка хубава/2

                   Дай ми я,бабо,дай ми я, да станеме роднина/2

                   Ако ми я ти дадеш само мед ще ядеш/2

                   Дай ми я,бабо,дай ми я, да станеме роднина/2

                   Ако ми я не дадеш няма мед ти да ядеш/2

                   Дай ми я,бабо,дай ми я, да станеме роднина/2

         Къде си се забързала, Христино?

         По работа си бързам, момко, но нещо ще те питам.

         Мош  ли , мош  ли,лудо младо,сукманче да ми ушиеш

         Без аршин да го премериш, без ножица да го скроиш,

         Без игла да го ушиеш.

         Слушай,Христино, хитрушо, сукманче ще ти ушия

         Ако ми питка омесиш, без сито да я отсееш,

         Без вода да я замесиш, без огън да я изпечеш.

         Я, кажи ми, лудо младо, от що къщите се правят?

         Къщите се правят от майстори, Христино, а от какво се прави кладенче?

         Кладенче се прави от жажда. Ако няма жажда и кладенче няма да има.

ПЕСЕН       Пасох кози,пасох овци,брей, да се не види,

                   Па отидох у селото,тюх да се не види,

                   Па се хванах на хорото,брей...

                   Та се хванах до момите,тюх,...

                   А момите,хи-хи-хи-хи,брей...

                   А момците,ха-ха-ха-ха,тюх,...

                   Га погледнах горе,долу,брей...

                   Шарен пояс се разпасал,тюх...

         Виждам, виждам бяло облаче над планината.

         Ето още едно и още едно...

         Над полето тръгва вече облаче на път, притаило много радост в светлата си гръд. Облаче, поспри се, спри се! Накъде вървиш?

         Ще вали, ще вали.

/ДЕВОЙКА СЕ Е КАЧИЛА НА СТЪЛБА/

         Дядо, виж къде съм се качила!

         Слизай, лудетино, ще се пребиеш!

         Дядо Корчане, я питай твоята унука що търси тука?

         Мори, младо момче, ходи си по пътя, към мегдана, с мен не се задявай и не ми додявай!

         Момче, върви си по пътя, не закачай ми момичето.

/ДЕВОЙКАТА ВЗЕМА ЧУК ОТ МОМЧЕТО/

         Момиче, не ми вземай чука. Остави ми го.

         Ела си го вземи като искаш. Я свирете ръченица. Момче, ще те надиграя и ще ти го върна.

         Хайде да се обзаложим, че аз ще те надиграя.

         Ако ме надиграеш това ще ти дам.   /ГЕРДАН/

         Момче, не се занасяй, ще те насмете моята унука.

         А ако аз те надиграя?

        Ако ме надиграеш ще ти пристана. Свирете ръченица, моля.

 /ДЕВОЙКАТА ПРЕКЪСВА ИГРАТА СИ ПО СРЕДАТА /

         Не мога повече, изморих се, надигра ме, момче, признавам.

         Облога, облога да се изпълни!

         Що, аз държа на думата си.

         Тогава да те заведа у дома.

         Заведи ме, де!

/МОМЧЕТО ОТВЕЖДА ДЕВОЙКАТА НА СТРАНИ/

         Думна тъпан сред селото, писна гайда на мегдана,

         Хайде всички на хорото, вече място не остана.

         Хубаво хоро се вие, хубаво хоро,

         Я, хванете се и вие-туй е за добро.

ХОРО         Що ми домиляло,мамо,що ми домъчняло

                   За софийско равно поле,за софийски шопи

                   О....Е....А.....И.....

                   Че убаво носят,мамо,че убаво носят

                   Белите ментета,мамо, с къси ръкавета

                   О....Е....А....И.....

                   Че убаво носят,мамо,че убаво пеят,

                   И кръшно играят,мамо, и кръшно играят

                   О....Е....А....И.....


Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET